Обратна връзка относно онлайн обучение

1. 
Участвате ли в друг онлайн тренинг / обучение / курс?

2. 
Като цяло колко сте доволни от обучението ?

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.