Резултати от психометричния тест „Депресивни симптоми“

Апатия

0%

Негативност

0%

Здравословни проблеми

0%

Апатия 14%

    Най-лесно апатията може да се определи като липса на каквато и да било емоция. Често се среща като депресивен симптом, но може и да се прояви независимо.

Апатията е това трудно определимо чувство, което се характеризира с отсъствието на каквито и да било други емоции. Липсата на положителни или дори отрицателни емоции може да се отрази изключително зле върху психичното благополучие, понеже емоционално натоварените събития са важни за нашата мотивация. Те ни помагат да намерим вътре в себе си необходимата сила, с която да задвижим поведението си в дадена посока. Но когато липсва удоволствие или неудоволствие от преживените събития, мотивационното ни ниво спада и води до нежелание за каквото и да било и състояние, което често се описва като “сивота” и „празнина”.

Негативност 22%

        Изразен отрицателен светоглед и фокусиране върху неприятните неща в живота Ви. Не липсва отчитане на положителните събития, но се отдава по-голямо значение на негативните. Новите проучвания в областта показват, че негативният светоглед може до голяма степен да се дължи на наследствени компоненти и да е генетично обусловен. Идентифициран е конкретен ген, който “принуждава” носителите да обръщат по-голямо внимание на негативните събития, да ги помнят по-дълго и да ги обмислят многократно. Разбира се, нещата едва ли са изцяло детерминирани и е възможно негативната нагласа да се дължи на външни фактори – околна среда, семейство, приятели, социални контакти, житейски събития, професионална дейност и подобни. Въпреки че негативността може да играе голяма роля в развитието и обуславянето на депресията, тя най-вероятно има и своите адаптивни предимства, които ни позволяват да се справяме в околната среда. 

 

     Някои изследователи предполагат, че високата негативност може да играе положителна роля в оцеляването на личността, особено когато става въпрос за забелязване и избягване на опасни и вредни неща в заобикалящата ни среда.

 

Здравословни проблеми 5%

        Депресията може да е съпровождана от проблеми със съня, храненето и цялостен спад в здравословното и пълноценно функциониране. Най-честите здравословни проблеми, които могат да съпровождат депресивните състояния са свързани с повишаване на кръвното налягане, сърцебиене и появата на сърдечно-съдови заболявания. Възможно е развитието на хранителни разстройства, нередовно хранене, диабет и резки промени в теглото. Проблеми със съня, инсомния, злоупотреба с вещества – цигари, алкохол и наркотици, нетипично поведение и др.

 

        Високите резултати по тази скала говорят за по-изявени здравословни проблеми, а по-ниските за балансирано и добро здраве. Важно е да се отбележи, че висок резултат по тази скала не означа задължително наличието на депресивни състояния. Резултатът трябва да се разглежда в комбинация с останалите скали.  

Успех !