Онлайн индивидуален психологически тренинг "Психология на лъжата - Как да разберем кога ни лъжат, мамят и манипулират?!"

Онлайн индивидуален психологически тренинг "Психология на лъжата - Как да разберем кога ни лъжат, мамят и манипулират?!"

   Искате да знаете как да бъдете по-проницателни и без детектор на лъжата да разберете истината, кой действително е честен с Вас и кой Ви лъже ?

 

   Дистанционния курс ще Ви помогне да разберете кога и за какво Ви лъжат, да погледнете в душата на човека и даже да прочетете част от мислите му. Как, използвайки специалните навици и инструменти, да развиете вниманието и наблюдателността си, да забелязвате повече детайли в поведението на хората и по-точно да оценявате истинността и верификацията на получаваната информация.

 

   Онлайн тренингът “Психология на лъжата – Как да разберем кога ни лъжат, мамят и манипулират?!” е насочен към психологическите и практически аспекти и насоки, необходими при разкриването на лъжата. Вие ще получите ефективни инструменти за разобличаване на лъжата и съответно на лъжеца. Лесно ще можете да разпознавате опитите да Ви измамят и манипулират, да определите целенасоченото премълчаване, преиначаване или заобикаляне на истината. Получените знания, навици, насоки, напътствия и теория ще Ви помогнат придобиете необходимата увереност, ще Ви дадат възможност да управлявате ситуацията и да не допускате да Ви манипулират, мамят или лъжат.

Тук няма никаква магия или преувеличение – само психология и физиология!

Този тренинг е за всеки, който иска:

• Да развие вниманието и наблюдателността си;
• Да долавя детайлите и дребните неща;
• Да забелязва повече детайли в поведението на хората;
• Да развиете своята интуиция, да започнете да й се доверявате повече, да разчитате на нея и да я следвате;
• Да се научи да “чете човека като отворена книга” и да вижда неговите скрити помисли и задни мисли;
• За минимално време да получи максимално количество информация за човека и за неговата същност и искреност;
• Да се научи да разобличава лъжците и да стане проницателен и прозорлив;
• Да се научи да влияе на хората;
• Да стане по-уверен в себе си и собствените възможности и способности;
• Да бъде по-осъзната, проникновена и далновидна личност.

Вие ще получите отговори на въпросите:

• Какво е това лъжа и как мога да я разоблича?
• Защо по-рано не забелязвах очевидното?
• Несъзнателно ли затварях очите си за истината или са ми били необходими специални умения и знания за това?
• Как да стана по-проницателен и предвидлив?
• Как да разбера кога и кой ме лъже?
• Как да развия вниманието и наблюдателността си?
• Как правилно да задавам въпроси и да получавам съответните отговори?
• Как да разбера какво мисли и замисля човекът насреща?
• Как да мога да “чета” скритите мисли и помисли на човека?
• Как да определя, разкрия и разоблича измяната (на съпруг/съпруга или приятел)?

Съдържание на тренинга:

• Критерии за оценка искреността и неискреността на човека;
• Емоционалните оценки и техните телесни прояви;
• Анатомия на наблюдателността;
• Тренировка на наблюдателността;
• Практически навици за развитие на вниманието;
• Развиване на вниманието: 19 прости упражнения;
• Тренировка на концентрацията;
• Правила и техники на проницателността;
• Оценка на личността по външни признаци;
• Определяне на психоемоционалното състояние по гласа и особеностите на лексиката;
• Диагностика на маскираното поведение;
• Психофизиологическите симптоми на лъжата;
• Жестикулацията и мимиката при неискреност;
• Вербалните сигнали, разкриващи лъжата;
• Фактори, затрудняващи разпознаването на лъжата;
• Фактори, облекчаващи диагностиката на лъжата;
• Как да сме готови да посрещнем лъжата и измамата;
• Тест за самоанализ. Свойствена ли ми е хитростта?

   Извършване на тренинга се осъществява на 14 етапа + подарък (4 електронни книги по темата). Изпращат се материали и упражнения, а след като курсистът е прочел теорията и изпълнил поставените задачи се преминава на следващото ниво.

Таксата на цялото електронно обучение е 60 лв.

   Уникалността на този курс е в това, че използвайки специалните навици и знания, получени на тренинга, Вие ще можете много лесно да определите лъже ли Ви събеседника или Ви казва истината. Умелият наблюдател, без да използва сложни технически средства, може да разкрие лъжата. В арсенала Ви ще се появят и нови инструменти, способности и умения, благодарение, на които ще можете по-добре да разбирате хората, а ако поискате, дори и да им влияете.

ИСТИНА ИЛИ ЛЪЖА ?! Какво избирате за себе си ?

Заплатете и се запишете

Започни тренинга