Онлайн психологическо консултиране в писмен вид или разговор

В УДОБНО ЗА ВАС ВРЕМЕ И МЯСТО!

ПОДОБРЕТЕ КАЧЕСТВОТО СИ НА ЖИВОТ!

 

Предлагаме онлайн психологически консултации за всички българи, независимо в коя точка на света се намират. Те са подходящи за всеки, който желае да живее пълноценен начин на живот, който иска да бъде здрава, стабилна, спокойна и уравновесена личност с хармонични взаимоотношения с околните, който иска да живее активно, пълноценно и щастливо, както и за всеки, който има желание да се изправи лице в лице с истинската си същност, да се опознае в дълбочина, да се обикне, цени и зачита.

 

   Индивидуални психологически консултации при:

– екзистенциални проблеми,

– депресии,

– неврози,

– натрапливости,

– фобии,

– зависимости,

– хранителни разстройства,

– психосоматични проблеми,

– себепознание и развитие.

 

 

   

 

   Психологичното консултиране е форма на работа, при която се подпомага вземането на решения и справянето с житейски затруднения. Консултиране на семейства и двойки, които усещат проблеми във взаимоотношенията помежду си или са в период на житейски преход. Консултиране на деца и юноши при емоционални, поведенчески или обучителни затруднения, съчетава се с консултиране и на техните родители.

 

Консултирането ще Ви помогне:

  •  да се освободите от блокиращи чувства като страх, несигурност, неувереност, безпокойство, тревожност и паника;
  • да преодолеете депресия, скръб и различни психични разстройства, травми от детството или минали събития и други;
  • да се справите с различни вътрешноличностни и междуличностни конфликти и проблемни ситуации;
  • да овладеете гнева, раздразнението и нервността;
  • да поемате предизвикателства, нови преживявания и мотивирани рискове;
  • да изградите хармонични и здрави отношенията с близките;
  • да се научите да приемате, разбирате, зачитате, цените, уважавате и обичате себе си;
  • да осъзнаете и промените остарели модели на мислене и вярвания, които Ви ограничават и Ви пречат;
  • да достигнете висока степен на самопознание, самоанализиране и осъзнатост;
  • да се усъвършенствате и развивате емоционално, нравствено и личностно.

 

Днешните проблеми са утрешните решения.

В това вярват хората, които не се примиряват. Какво обаче означава това? Стремим се към щастието и това е нормалното човешко състояние. Примирил се е онзи, който се е отказал от този стремеж. Мъдрият, порасъл, здрав човек знае, че в този път трябва да можеш както да нямаш мира, така и да се смириш, да приемеш, че не знаеш как и ти е нужна чужда помощ, че някои проблеми се нуждаят от време за разрешаването си, че понякога решението е в приемането на нерешимостта на някой проблеми и обстоятелства. А най-важното е да разбереш, че проблемът не е твой враг, а съюзник в развитието ти и да се научиш да "четеш" посланието му и да извличаш от него своите уроци и поуки.

   Често се случват едни малки чудеса, които наричат „трансформации“. Понякога дори само с първите няколко консултации успяваме да стигнем до ядрото на проблема, а впоследствие да научаваме, че разговорът с клиента е бил едно прекрасно начало на личностна промяна и огромен скок в осъзнаването и разрешаването на проблемите.

   Консултацията с психолог не е посещение при лекар.
   Вие не сте пациент.
   Вие сте клиент.

   Затова няма нищо страшно да се обърнете към професионалист за помощ.
Консултацията с психолог е предназначена, преди всичко, за здрави хора.

Дори на силните, самостоятелни хора им е тежко да преживяват кризисни моменти в самота, без упора и подкрепа. Консултацията с психолог в такива ситуации е надеждна подкрепа в строго конфиденциални условия. Всички консултации са напълно конфиденциални и никаква информация не се предоставя на трети лица без изричното разрешение на клиента.

   На запад консултацията с психолог е неотменна част от живота на всеки човек и се счита за признак на интелигентност и висока степен на отговорност към личното си здраве и благополучие.

   Да се посещават консултации при личен психолог е мярка за поддържане на душевното равновесие и възстановяване на вътрешния баланс. Всеки от нас иска да се чувства по-уверен, да получава удоволствие от общуването, да се научи да разбира себе си и обкръжението си.

 

* Чувствам се...

емоционален, ядосан, тъжен, депресиран, объркан, нервен, носталгичен, вбесен, напрегнат, негативен, шокиран, съкрушен, разочарован, нерешителен, раздразнителен, изморен, умислен, ленив, разстроен, болен, чувствителен, неспокоен, потиснат, зле, отегчен, самотен, неуверен, изтощен, ужасен, нетърпелив, съкрушен или с разбито сърце...

Аз съм...

съвременен човек с цели и стремежи за личностно развитие, вътрешно спокойствие и хармония.

Какъв вид специалист би Ви повлиял благоприятно?

Нуждаете се от психолог, който да Ви изслушва, насочва, помага и мотивира.

 

   Консултацията с психолог не е урок, психологът не е учител, затова той не Ви учи как да живеете правилно. От страна на психолога няма да получите осъдителни погледи и упреци: „Не трябва да живеете така!” и монотонни нравоучителни лекции и назидания.

   Консултирането помага на личността да опознае себе си и да работи върху своето усъвършенстване, разкрива на личността пътя, по който да се справи успешно със страхове, тревожност, депресия, панически атаки, зависимости и други състояния, така че да се включи успешно и ползотворно в социалната среда. Посещението на психологически консултации и тяхната продължителност е индивидуално за всяка отделна личност и неговия казус.

 

Ще Ви помогнем да си върнете контрола върху живота си!
За да се справите с даден проблем, първо трябва да осъзнаете и приемете, че имате такъв!

За да сте свободни и щастливи, трябва да нямате тайни от себе си.

Ще Ви помогнем да откриете заложените дълбоко в Вас мотиви за поведението Ви и ако Ви пречат – да се освободите от тях.

Ще Ви помогнем да откриете по-добрите си страни и заедно ще ги направим локомотив на Вашия успех.

НЕКА ЗАЕДНО ОТКРИЕМ КАКВО БИ ВИ НАПРАВИЛО ИСТИНСКИ ЩАСТЛИВИ – СЛЕД ТОВА ЛЕСНО ЩЕ ГО ПОСТИГНЕТЕ!

Доверете се на Вашият онлайн психолог!

 

   Споделете тази полезна и интересна информация със своите приятели и познати!