Проективен тест "Rosenzweik"

  1.Мисля, че баща ми рядко

  2.Ако всичко е против мен, то –

  3. Винаги съм искал/ а –

  4. Ако заемах ръководен пост –

  5. Бъдещето ми се струва –

  6. Моят началник –

  7. Знам, че е глупаво, но се страхувам –

  8. Мисля, че истинският приятел –

  9. Когато бях дете –

  10. Идеалът ми за жена /мъж/ е –

  11. Когато видя жена, заедно с мъж –

  12. В сравнение с други семейства, моето –

  13. Най-вече ми се работи с –

  14. Майка ми и аз –

  15. Бих направил всичко, за да забравя –

  16. Ако баща ми само поиска –

  17. Мисля, че съм достатъчно способен/а/, за да –

  18. Бих могъл/а/ да бъда много щастлив/а/, ако –

  19. Ако някой работи под моето ръководство –

  20. Надявам се –

  21. В училище моите преподаватели –

  22. Повечето от приятелите ми не знаят, че се страхувам –

  23. Не обичам хора, които –

  24. При война аз съм –

  25. Смятам, че повечето юноши и девойки –

  26. Семейният живот ми се струва –

  27. Семейството ми се отнася с мен, като –

  28. Хората, с които работя /уча/ –

  29. Моята майка е –

  30. Моята най-голяма грешка е –

  31. Бих искал/а/ моят баща –

  32. Най-голямата ми грешка е –

  33. Съкровеното ми желание е –

  34. Моите подчинени –

  35. Ще настъпи ден, когато –

  36. Когато към мен приближава началникът –

  37. Бих искал да престана да се страхувам –

  38. Повече обичам тези хора, които –

  39. Ако можех отново да бъда по-млад –

  40. Мисля, че повечето мъже /жени/ са –

  41. Ако имах нормален полов живот –

  42. Повечето от моите познати семейства –

  43. Обичам да работя с хора, които –

  44. Мисля, че повечето майки –

  45. Когато бях по-малък се чувствах виновен –

  46. Мисля, че баща ми –

  47. Когато не ми върви –

  48. В живота най-много бих искал/а/ -

  49. Когато давам на друг поръчение /задача/ -

  50. Когато остарея –

  51. Хората, чието превъзходство признавам –

  52. Опасенията ми не веднъж са ме карали –

  53. Когато ме няма, приятелите ми –

  54. Най-живият спомен от детството ми –

  55. Не ми харесва, когато жените /мъжете/ -

  56. Половият ми живот –

  57. Когато бях дете семейството ми –

  58. Хората, които работят с мен –

  59. Обичам майка си, но –

  60. Най-лошото, което ми се е случвало да правя е -