Психологическа лаборатория в гр. Варна предлага психологически изследвания и консултации за водачи на МПС и издаване на удостоверение за психологическа годност:

– За кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D, Ттм ( трамвайна мотриса ), Ттб ( тролейбус ) и за водачи, извършващи обществен превоз на пътници и товари от всички категории, както и водачи на лек автомобил за таксиметров превоз;

– За водачи с временно отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква “а” от ЗДвП, както и на загубилите правоспособността си за управление на МПС поради отнемане на контролни точки ( чл. 157 от ЗДвП );

– Отнета правоспособност и удостоверение за управление на МПС по:
– чл. 174, ал. 2 от Закона за движението по пътищата;
– чл. 342 и 343 от Наказателния кодекс;

– Чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 от ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства;

– За водачи на МПС при постъпване на работа и при други случаи по искане на държавни, общински, обществени и частни организации, сдружения и търговци.

За повече информация и записване може да пишете на лично съобщение, на имейл адрес: psihologicheski.konsultacii@abv.bg или да се свържете с нас на телефон ☎ 0895 / 061 – 796.

ОТНЕТА ВИ Е ШОФЬОРСКАТА КНИЖКА ?!?

 

Заради отнемане на контролните точки ?
Заради шофиране в нетрезво състояние – алкохол или наркотични вещества?

Заради ПТП ? Или поради друга причина ?

 

Или сте ПРОФЕСИОНАЛЕН ШОФЬОР, който трябва да поднови удостоверението си, поради изтичане на валидността му.
Или може би сега ще придобивате КАТЕГОРИЯ C или D,
или може би ще започвате ТАКСИметрова дейност ?

 

   Или сте чуждестранен гражданин и трябва да си подновите шофьорската книжка с българска ?

 

            Или сте председател на изпитна комия?

 

Това означава, че е нужно да се явите на ПСИХОлогическо изследване за водачи на МПС.

Проверете психологическата си годност при нас!

 

     

    

   Психологическата лаборатория  е лицензирана от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извършва регламентираните от Закона за движение по пътищата психологически изследвания, необходими за:

 

    

 • Придобиване на  категории  С, D и подкатегории С1, D1, Ттб (Тролейбус), Ттм (Трамвайна мотриса).
 • Психотест за шофьори на таксиметров автомобил.
 • Професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари.
 • Придобиване на правоспособност, след като е отнета шофорската книжка,  поради отнемане на контролните точки (чл. 157, ал.4 от ЗДвП).
 • Психологически изследвания по искане на работодатели.
 • За председатели на изпитни комисии.
 • При  временно  отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ от ЗДвП.
 • За водачи,  лишени от право за управление на МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП или на основание чл. 343 от Наказателния кодекс (за алкохол и наркотични вещества).
 • За дългосрочно пребиваващи чужденци в България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, когато по чл. 162, ал. 4 ЗДвП свидетелството се заменя с българско.
 

   По време на провеждане на ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ е необходимо да носите със себе си следните документи:

– Копие на лична карта и оригинал за справка;

– Копие на контролен талон или при липса на талон – акт или наказателно постановление;

– Копие на свидетелство за управление на МПС.

 

        Допълнителни документи за Водачи, лишени от правоуправление:

– Копие от Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред;

– При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството, от съдебното решение (ако има такова) и удостоверение от МВР за изтърпяно наказание;

– Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – шофьорска книжка, паспорт или лична карта и удостоверение за продължително пребиваване. 

 

        До психологическо изследване не се допускат лица, които:

– не представят съответните документи;

– са в нетрезво и неадекватно състояние;

– се явят след започване на теста.

 

        Валидността на удостоверението за психологическа годност за професионални цели е 3 години.

Защо да се запишете при нас:

 

 • При нас успешният психотест се взема веднага!
 • Работим без почивен ден! Можете да се запишете и за събота, и за неделя.
 • Получавате ясни, точни и бързи инструкции и обяснения.
 • Психологическите изследвания се провеждат от квалифициран и професионален психолог.
 • Бързо и лесно можете да получите дубликат на удостоверението си, в случаи на кражба, повреждане или изгубване.
 • Може да заявите всички възможни цели в рамките на едно изследване (например: превоз на пътници и товари, таксиметрова дейност и допълнителна категория), освен в случаите на отнета шофьорска книжка.
 • Можете да заявите час за психотест при нас независимо от мястото на издаване на шофьорска книжка и местоживеене.
 • Кратка и ясна процедура, точни разяснения, инструкции и ясни обяснения, спокойна и приятна обстановка, коректно и професионално отношение – това са само част от предимствата, които ще получите, ако изберете нашата лаборатория.

 

За да Ви запишем в онлайн системата на Изпълнителна Агенция "Автомобилна Администрация" по Наредба са необходими само трите Ви имена и ЕГН.

ПсихоТест? Що е то?

Психологическото изследване представлява набор от методики, чрез които се прави оценка за състоянието на психологическите качества на изследваното лице. Изискванията за психологическа годност се отнасят до познавателната, психомоторната и личностната сфера на психиката. Те включват качествени и количествени критерии за годност. Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в рамките на 12 месеца. За въпроси и записвания се свържете с нас! Психологическите изследвания в нашата лаборатория Ви гарантират бърза процедура, сигурна, приятна и спокойна среда.

18-wheeler-resized

Аз съм шофьор, трябва ли ми ПСИХОтест ?

Удостоверение за психологическа годност се издава след психологическо изследване на професионални водачи на МПС за категория С, категория D, превоз на пътници и товари, таксиметрова дейност и др., както за смяна на чуждестранна шофьорска книжка с българска, на председатели за изпитни комисии и лица с отнети книжки. Валидността е 3 години, а за шофьори над 65-годишна възраст е 1 година.

b9de184255596c95943657c6f63ae66b

Отнета ви е книжката, чака ви психотест...

Всеки ден около 50 шофьори остават без книжка и ако вие сте един от тях, това означава, че ви чака ПсихоТест. Това може да се случи и в нашата лицензирана психологическа лаборатория с доказан опит в гр. Варна! Ние сме едно от малкото места, на които можете да се явите събота или неделя, дори и в празнични дни. Запазете своя час. Клиентите ни споделят, че предпочитат да идват на психотест при нас, защото получават ясни инструкции и обяснения, коректно и професионално отношение. Можете да се убедите сами с обаждане на 0895061796.