Упражнение "Списък с благодарности"

   Благодарността е най-здравословната от всички човешки емоции!
 
“Трябва да изградим чувство на благодарност и да сме признателни за всичко, което се случва с нас, знаейки, че всяка стъпка напред е крачка към постигане на нещо по-голямо и по-добро от сегашното ни положение.”
 
Брайън Трейси
 
 
   
 
   Силата на благодарността е толкова голяма, че е неделим елемент по пътя към щастието и просветлението. Именно това чувство ни кара да се усещаме в своя център и в хармония с всичко около себе си. А нали именно това е щастието!
 
   Най-простичкото определение за думата “благодарност” (съставена от думите “благо” и “дарявам”) е чувство на признателност, на уважение към някого или нещо, на признание за заслугата му за сторено добро, помощ или за добре извършено нещо.
 
 
“Благодарността е най-здравословната от всички човешки емоции. Колкото повече се изразява благодарност за това, което притежаваш, толкова по-вероятно е в бъдеще да се увеличи това, за което да благодариш.”
 
Зиг Зиглър
 
 
 
 
СИЛАТА НА БЛАГОДАРНОСТТА
 
      Благодарността е изключително мощен източник на позитивна енергия. Всеки от нас знае, че в живота няма нищо случайно и Вселената откликва на нашите мисли, нагласи, думи и действия. Следователно това, което излъчваме, това и ще получим като отговор. Казано по друг начин:
 

“Каквото повикало, такова се обадило!”

 

   
 
   Ако не сме благодарни за това, което имаме, то ни бива отнето. Простичък закон. Следователно, за да работи и формулата за щастие, неизменна част от нея е да оценяваме стойността на това, което притежаваме, и да сме признателни. Хората, които не изпитват благодарност, в повечето случаи подхранват своето Его и поради тази причина са нещастни и непълноценни.
 
   Когато в сърцата ни отсъства благодарността, там се настанява трайно завистта. Вторачваме се във всичко, което другите притежават, без да си даваме ясна сметка за цената, която тези хора са платили, за да го притежават.
 
    Това е много порочен и омагьосан кръг. Защото бидейки неблагодарни за това, което вече притежаваме, каквото и да получим няма да ни е достатъчно.
 
    Всеки от нас има за какво да изрече думата “БЛАГОДАРЯ!” на Бог, Вселената и т.н. Всеки има своята вяра, разбирания и светоусещане.
 
   Има толкова много неща, хора, събития, обстоятелства, дарби и др., които притежаваме и за които можем да сме благодарни. Можем всеки ден да отделяме части от минутата, за да изкажем своята признателност. И всекидневно можем да намираме нови и нови неща, за които да използваме сърцето си с това светло и топло чувство.
 
 
БЛАГОДАРНОСТТА КАТО СЪЗДАТЕЛ НА ЧУДЕСА
 
 
“Често хората ме питат как успявам да бъда щастлив, въпреки че съм без ръце и крака...
 
  – Отговарям им набързо, че имам избор. Мога да бъда ядосан, защото нямам крайници, или мога да бъда благодарен, че имам живот, воля и цел.
 
 – Аз избрах благодарността!”
 
Ник Вуйчич
 
      А ти?
 
 
   Проявлението (излъчването) на благодарност е установяване на пряка връзка с Вселената и Бог, благодарение, на които се случва всичко около и в нас.
 
   Когато благодарим, благото ни се връща!
 
    Животът е прекрасен!
Сутрин можете да се събудите и да сте щастливи, защото е нов ден изпълнен с нови предизвикателства и изживявания!
 
   Практикувайте признателност!
 
   Убедете се сами в силата на благодарността.
 
 
 
СПИСЪК С БЛАГОДАРНОСТИ
 
 
   Би било добре да си направите своя терапевтична тетрадка/дневник, в която да записвате всяко едно упражнение, задача и предизвикателство, което е свързано с вашето себепознание, личностно развитие и усъвършенстване. А ето го и следващото:
 
   Напишете списък със 100 неща, за които сте благодарни и щастливи.
 
 –  Избройте ги като номерирате всяка благодарност, която изпитвате.
 
 – Не се отказвайте, докато не напишете поне 100 благодарности. А в края на списъка добавете как се чувствахте преди да започнете упражнението, как се чувствахте по време на извършването му и какво е емоционалното ви състояние след неговото изпълнение.
 
 – Наблюдавайте се, анализирайте се, опознавайте се!
 
 
“Да се чувствате благодарни, без да го изразите, е като да опаковате подарък, без да го подарите.”
 
Уилям Артър Уорд
 
 

БРАВО!

Вие приключихте деветнадесета част от онлайн тренинга.

Моля, продължете към следващата част.