НАПРАВЕТЕ СПИСЪК С ЦЕЛИ И МЕЧТИ!

   Изберете ясен център около който да градите развитието и живота си. Напишете в терапевтичният си дневник следните отправни точки, а срещу всяка от тях отбележете какво искате да постигнете във всяка област:

  • Емоционално здраве

  • Психично здраве

  • Физическо здраве

  • Междуличностни взаимоотношения

  • Професионално развитие

  • Финансово състояние и т.н.

Може да добавите и още абзаци.

Тези са само примерен образец, по който да се водите.

Следващата стъпка е да си дадете срок, в който това може да се случи, както и степента до която бихте могли да развиете този аспект от живота си на този етап и спрямо времето, което сте си определили.

Опишете и начините по които това бихте могли да го случите като си поставите по-малки цели, на които също да им сложите краен срок и план за действие. На колкото по-малки стъпки и части разделите целите, задачите и мечтите си, толкова по-лесно ще ви бъде да ги реализирате.

Този списък е желателно да го подновявате веднъж годишно

и периодично да следите резултатите си.

ДЕРЗАЙТЕ СМЕЛО!

ВСИЧКО Е ВЪВ ВАШИТЕ РЪЦЕ!

Лента за напредък
0%
Начало Край

БРАВО!

Вие приключихте шестнадесета част от онлайн тренинга

Моля, продължете към следващата част