Тест за интелигентност на Raven

 • Име на теста: Тестът на прогресивните матрици, общата скала на Рейвън
 • Цел: това е невербален тест, който има за цел да измери IQ или G фактора на интелигентността.
 • Материал: 60 листа прогресивни матрици, химикал и лист за отговори за измерване на резултатите.
 • Администрация: лицето, което ще бъде изследвано с теста на Raven, трябва да анализира представената му матрица и да избере една от опциите, която най-добре се вписва в пропастта, наблюдавана във всяка матрица, хоризонтално и вертикално..
 • Отговори: всеки правилен отговор е точка, с 0 минималният резултат и 60 максимум.
 • Листове: тестът на Raven съдържа 60 листа за отговор.
 • Надеждност и валидност: индексите за надеждност и валидност надвишават определените стойности, за да се считат за правилен тест, така че тяхната оценка може да бъде екстраполирана към населението и да се измерва точно.

 

   Tест на прогресивните матрици на Raven е психометричен тест, който има за основна цел да измерва нивото на интелигентност, известен също като фактор G. Този тест е разработен от John C. Raven и е бил администриран за първи път през 1938 год. Тестът се основава на откриването на елемента, който липсва в матрицата като с всяка следваща задача и серия логиката става все по-трудна и сложна.

 

   Резултатите от теста на Raven могат да се използват за психометричен тест, психологически тест или за процес на подбор на персонал. Ако искате да знаете всичко, което този любопитен човек крие Тестът на Raven и неговата интерпретация на резултатите, Bgpsiholog.com ви предлага този пълен доклад.

 

  

 • Какво е тестът на Raven?

   Както подсказва името му, психометрични тестове са тестове и въпросници, чиято цел е мярка на психиката, мярка на ума. Тези техники са създадени като инструменти, за да могат да определят различни способности, които хората притежават и по този начин ни опознават малко повече в различни аспекти на характера, потенциала и живота ни.

   Тестът на Raven е част от набор от психометрични тестове, предназначени за оценка на интелигентността, по-конкретно, преувеличаване на G фактора.

 

 • Какъв е G факторът?

   Чарлз Спиърман, професор на автора на този тест на Рейвън, направи една теория, известна като “еклектичната теория на двата фактора”. Тази теория счита, че всички човешки способности имат специфичен фактор (фактор Е) и, от своя страна, общ фактор (фактор G). От тази теория Джон Рейвън разработва този тест за измерване на общия интелект на индивида. Според двуфакторния модел на Sprearman можем да измерваме интелигентността по различни начини, Raven използва приспадане на взаимоотношения и корелации в теста си, за да може да се измери фактора G.

   В днешно време, вместо да измерваме този фактор, обикновено използваме други видове тестове, за да можем да измерим IQ. Въпреки това, тестът на прогресивните матрици продължава да се използва от много голяма част от комуникацията на психолози и психиатри.

 • Какво измерва?

   Според теорията на Spearman, Raven и други теоретици на този психометричен ток, факторът G е еквивалентен на способността за решаване на логически, математически проблеми и общия образователен капацитет на индивида.

   От решаването на матрици и намирането на това, което липсва в образа, тестът на Raven измерва гореспоменатия фактор G. Освен това този тест не само измерва логическото разсъждение, тъй като е невербален тест, базиран на изображения, той също измерва капацитета за абстракция.

 

 • Интерпретация на резултатите от теста на Raven

   Тестът на Raven се основава на администрирането на 60 матрици или задачи, разделени на 5 серии. Тези матрици имат граница или геометричен състав с празнина, която трябва да се допълни с някоя от опциите, показани в долната част на тестовите листове на Raven. Времетраенето на изследването с теста е 30 минути.

 

 • Ползи от теста на Raven

   Като невербален тест и стандартизиран за всеки сегмент от населението, този тест е много полезен за измерване на интелигентността независимо от образователното ниво. Всички тези характеристики правят тестa на прогресивните матрици, психометричен тест, който предимно се използва, заради многото му предимства и удобства.

 

 

Таксата на IQ теста е 10 лв., което включва освен провеждането на тестовото изследване, а също така и обработка, анализ и обобщение на получените резултати.

Заплатете и се запишете

Започни тренинга

ВАЖНО !

Изрично се забранява и не се допуска снимането, тегленето и разпространението на професионалния психологически IQ тест на Raven!

Подлежи на авторско право и съответните правни последствия!

Методиката се извършва при абсолютни конфиденциални мерки и тази информация не се предоставя на публично достояние, разпространение или злоупотреба!

Посещавайки сайта Вие се съгласявате с неговите права!

ИНСТРУКЦИЯ:

 

    В албума пред вас има 5 серии задачи, означени с буквите A, B, C, D, E. Във всяка серия има 12 задачи. Те са съставени така, че в началото на всяка серия са по-лесни и постепенно се усложняват.

   Всяка задача се състои от правоъгълник, в който има някакъв фон или различни фигури, подредени по определена логика (закономерност) и набор от отговори. Във всеки правоъгълник липсва една част или последната фигура. Под правоъгълника са дадени различни предложения за отговор, обозначени с числата от 1 до 6 или от 1 до 8.

   Вие трябва да допълните липсващата част на правоъгълника (матрицата) с едно от изображенията, дадени под него. Само едно от дадените 6 или 8 изображения под матрицата е вярното решение. Номера на тази фигура нанасяйте в листа за отговори срещу номера на съответната задача.

   Задачите се решават последователно, без да се прескачат.

   Резултатите записвайте ясно и точно в бланката за отговори, която ви е предоставена. В листа за отговори под буквата на всяка серия виждате цифрите от 1 до 12, които отговарят на номера на задачите от серията. Внимавайте да поставяте отговора срещу номера на съответната задача.

 

Времето за работа е до 30 минути. Засичайте го!
Работете бързо, концентрирано и внимателно.
Приятна работа!