Онлайн индивидуален психологически тренинг „Синдром на професионално прегаряне, изчерпване и изтощение - BURNOUT”

     

   Професионално прегаряне е изчерпване на енергията при професионалистите в сферата на социалната помощ и дейност, когато те се чувстват претоварени от проблемите на хората, с които работят и съответно в последствие от комуникацията с тях. Това представлява „синдром на емоционално и физическо изтощение, включващ развитието на отрицателна самооценка, отрицателно отношение към работата и загуба на разбиране и съчувствие по отношение на пациенти или клиенти. Самото име на синдрома описва начина, по който се чувства човек по отношение на професионалната си дейност. Burn-out не е реакция на скука, апатия, загуба на творчески потенциал или просто демотивация – това е сериозен проблем, причинен от множество фактори (личностови, ситуативни, професионални, житейски и др.).

 

   Ето и шест основни области на несъответствие, които водят до професионално прегаряне, а именно:

1. Изисквания към работещия и неговите реални възможности.
2. Стремеж към независимост в работата и степента на приложен контрол.
3. Вложени усилия в работата и недооценка на приносите.
4. Отсъствие на позитивни взаимоотношения с работния колектив.
5. Отсъствие на справедливи взаимоотношения в работата.
6. Етични принципи на личността и изискванията на работата.

 

   Професионалното прегаряне е състояние на физическо, умствено и емоционално изтощение, придружено от усещане за неефективност от работата при хора, практикуващи професии в социалната сфера.

 

 

   Синдромът на изпепеляване се проявява със следните симптоми:

 

ФИЗИОЛОГИЧНИ СИМПТОМИ – хронична умора, понижена устойчивост към вирусни и простудни инфекции, намален имунитет на организма, промени в апетита и съответно в теглото;

КОГНИТИВНИ СИМПТОМИ – апатия, липса на нови идеи, рутинност при изпълнение на задълженията, ригидност в мисленето и действията, отдръпване, дистанциране, негативно отношение към зависимите хора, а понякога към колегите и началниците, отрицателно отношение към работата;

ЕМОЦИОНАЛНИ СИМПТОМИ – чувство за провал, безнадеждност, чувство за вина, безпомощност, повишена раздразнителност и нисък толеранс към забележки и различни мнения, недоверие, мнителност, намалена чувствителност за разбиране, липса на емпатия;

ПОВЕДЕНЧЕСКИ СИМПТОМИ – намалена работоспособност и ефективност, вечни оплаквания, мрънкане и недоволство, склонност към крайни форми на поведението (рязко отдръпване, агресивност) и рисково поведение, повишена употреба на алкохол и цигари, вземане на опиати и др.

 

   Хората, работещи в сферите на здравеопазването, образованието, обслужването и занимаващи се всекидневно и интензивно с проблемите на други хора са подложени на риск от професионално прегаряне. Не е лесно ежедневно да подпомагаш решаването на проблемите на другите. Понякога това е свързано с отрицателни и негативни емоции, с натрупването на гняв, обида, разочарование, които създават неясни и подтискащи ситуации, често съпътствани от сложни гами от чувства, емоции и изживявания.

 

   Причините за поява на синдрома се дължат на личностната характеристика на отделния индивид, на работната среда и условията на труд и на ролевите конфликти.

 

   Симптомите на професионалното прегаряне са общи и специфични за отделните професии и личности. Към общите симптоми за всички социални професии спадат стресорите, предизвикани от прекалено дълго работно време и натовареност, липсата на достатъчно ред и изясненост в очакванията и изискванията, разногласия и конфликти в работната среда.

 

 

   Фактори в трудова среда, които оказват влияние за развитие на бърнаут:

– Трудово натоварване;
– Начините на контрол на изпълнението на работата;
– Възнаграждение;
– Очакванията на общността;
– Неясни критерии за успешност на извършваната работа;
– Липса на справедливост;
– Лош психологически климат на работната среда;
– Ценности, принципи и нагласи;
– Липса на възможност за самостоятелно взимане на решения,
– Неопределеност на ролята и функционалните задължения,
– Работно напрежение и нагнетена обстановка,
– Междуличностни конфликти и разногласия,
– Липса на нужната подготовка за осъществяване на професионалните задължения и отговорности,
– Недостатъчно ресурси и др.

 

 

СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ

 

   Основно стратегиите за справяне с професионалното прегаряне могат да бъдат:

– Промяна на условията на труд или смяна на работното място;
– Личностова промяна чрез повишаване на личния капацитет, устойчивост и нагласа.

И в двата случая са необходими:
– Балансиране между работа и почивка.
– Професионална психологическа помощ за облекчаване на стреса, напрежението и натоварването.
– Терапия за промяна и преоценка на приоритетите и усвояване на начини и техники за релаксация и презареждане.
– Тренинги за справяне със стреса и бърнаута.

 

   Тренинг обучението обхваща широк спектър от всичко изброено до момента. Включва теория и практическа част, които ще бъдат приложени чрез различни психологически игри, задачи, упражнения, предизвикателства, тестове, методики и техники. Тренингът се провежда на няколко етапа, като се изпращат индивидуално на всеки участник съобразно неговото свободно време и график. След приключване със съответния етап се преминава на следващия. Целта е да може да се обърне специално внимание на всяко едно ниво и съответно да се приложи в ежедневието.

 

   Таксата на целият тренинг е 40 лв.

 

   Онлайн индивидуален психологически тренинг „Синдром на професионално прегаряне, изчерпване и изтощение – Burnout“ е подходящ за всеки, който се е препознал в прочетеното до момента. Имайте предвид, че синдромът на прегарянето се лекува, но това изисква много повече усилия от взимането на отпуск или напускането на работа. Доста неща в живота на човека, засегнат от burn-out, трябва да се променят, за да се постигне дълготраен ефект и мотивацията за работа да се завърне.

 

   Вземете нещата в свои ръце и заедно със своя личен психолог по време на тренинга разрешете проблема. Погледнете отново на живота и на работата си от красивата, положителна и градивна гледна точка.

 

   Не се колебайте, а се свържете с мен по всяко време и по всякакъв повод!

 

Заплатете и се запишете

Започни тренинга

  Споделете този тренинг със своите приятели,

  които работят твърде много и са преуморени!