Аз съм шофьор, трябва ли ми ПСИХОтест ?

Кога е нужно да се запишете за ПСИХОлогическо изследване?

Удостоверение за психологическа годност се издава след психологическо изследване на професионални водачи на МПС за категория С, категория D, превоз на пътници и товари, таксиметрова дейност и др., както за смяна на чуждестранна шофьорска книжка с българска и на председатели за изпитни комисии. Валидността е 3 години, а за шофьори над 65-годишна възраст е 1 година. 

   

    На проверка за психологическа годност преминават и онези водачи, които извършват превоз на пътници и товари за собствена сметка. В тази категория влизат например водачи на бусчета, собственост на хотели, които превозват клиентите си до летището и обратно. Подобна е и ситуацията при хамалските услуги.

 

     Психологическото изследавне се извършва преди явяването на изпит за шофьорска книжка за съответната категория, за таксиметровите шофьори – преди явяването на изпит за удостоверение за водач на такси, а за чужденците – преди издаването на българско свидетелство за управление на МПС. За шофьорите с отнета шофьорска книжка изследването се прави след изтичане на наказанието.

 

 

   Санкцията за липса, изтекъл срок или притежание на невалидно удостоверение за психологическа годност на водач на МПС е 500 лв., при повторно нарушение е 1000 лв. Отговорност носят, както работодателите, така и самите шофьори.

 

    За невалидни се считат всички удостоверения, издадени, когато не присъствате на психологическото изследване, не сте представили необходими документи или са издадени от нелицензирана лаборатория.

 

 Цената изцяло отговаря на качеството. Каква полза да търся по-евтина услуга, когато не съм сигурен дали ще ми обяснят условията на психотеста ясно и разбираемо, съответно и до успешното му преминаване и получаване на удостоверение за психологическа годност?

   

   Записване може да направите на телефонен номер 0895 061 796 най-малко 24 часа преди явяването. Съгласно Наредба № 36, изследванията могат да започват не по-късно от 11.00 ч.

    Кратка и ясна процедура, точни разяснения и спокойна обстановка – това са само част от предимствата, които ще получите, ако изберете нашата лаборатория.

 

Най-често задаваните въпроси от клиенти:

www.bgpsiholog.com

Трябва ли ми психотест?

 

   Психотестът е задължителен за всички професионални шофьори, таксиметрови шофьори, както и в случаите на временно отнета шоьорска книжка, контролен талон или отнети всички контролни точки. 

 

   Освен това може да бъде необходим при постъпване на нова работа в страната или чужбина.

 

    Шофьорите, които тепърва записват курсове за професионална категория C, D, също подлежат на психотест.

 

    Психотест е необходим и в някои от случаите на замяна на чуждестранна шофьорска книжка с българска за водачи, притежаващи C и/или D категория.

 

   Всички работодатели са заинтересовани служителите им да имат валидни свидетелства за психологическа годност, когато такива се изискват за конкретната длъжност и задължения.

 

Удостоверенията за психологическа годност безсрочни ли са?

 

   Това, че притежавате картонче за психологическа годност, съвсем не означава, че то все още е валидно. Най-важният ориентир, по който може да сверите дали Вашето удостоверение е валидно, е като погледнете на гърба му – необходимо е там да има отбелязани както начална, така и крайна дата на валидност.

 

   Валидността за удостоверение за професионални цели е 3 години, а за лица над 65-годишна възраст е 1 година. Удостоверения за психологическа годност на лица с отнети свидетелства за управление на МПС са със срок от 1 година, в рамките на която книжката трябва да бъде взета от КАТ или издадена нова.

 

В чужбина не ми искат психотест - трябва ли ми, ако съм международен шофьор и не карам в България?

 

    Психотетът е необходим не само за обществен превоз на пътници и товари в страната. Той е задължителен и, за да Ви назначат на работа с категория C или D, включително и като международен шофьор. Вие лично и Вашият работодател носите отговорност за липса на валидно удостоверение за психологическа годност като български гражданин и служител.

 

Как се пускат сигналите на машината и колко бързо се случва?

 

   Вашето изследване е строго регламентирано, тоест не е възможно на един да бъде пусната по-бързо, а на друг с по-бавно темпо. Това кой от вариантите на машината се пуска на шофьора, зависи единствено от целта му и от поредността му на явяване.

 

    Не психологът решава какво да Ви пусне, нито пък манипулира по какъвто и да било начин резултатите при подаването на стимулите на апарата. Това е автоматична система с предварително зададени команди и сигнали. Важното в случая е, Вие да сте концентрирани и фокусирано да мислите за Вашите реакции, а не за странични фактори, които да Ви разсейват и да отвличат от вниманието Ви.

 

Мога ли да взема отнякъде отговорите на психотеста?

 

   Не! Те няма да ви послужат за нищо. Обяснението е следното: първо, това, на което се явявате, не е просто тест, а  психологическо изследване. Това означава, че Вашите резултати се вземат като една цялост от представянето Ви. Второ, резултатите от всяко изследване представят черти от Вас самите като личности, а не способността Ви да наизустите нещо. Тук не става дума за научен урок или листовка, а за личностен профил.

 

   Ако на един кандидат дадена комбинация от всичките изследвания му е донесла успех, то Вие няма как да сте сигурни, че ще се случи и на Вас. Това е така, защото освен всички писмени изследвания, както и тези на апарата, с Вас се провежда беседа и наблюдение, като се взема под внимание и самото Ви поведение по време на цялото изследване.

 

Какви са тестовете, които се използват?

 

     Всички тестове, включени в психологическото изследване, са одобрени от ИА “Автомобилна администрация” и не подлежат на публично оповестяване. Най- важното, което трябва да знаете е, че тестовете не Ви изпитват, а Ви изследват. Ето защо следва да наблегнете на Вашето представяне.

Нямам никакво свободно време и не ми се занимава - мога ли да получа удостоверение за психологическа годност по пощата или да ми бъде издадено без да присъствам на психологическо изследване?

   

   Не, поради простата причина, че съществува строг контрол и лесно може да бъде установено дали присъствате на психотеста или не. Това носи след себе си и редица последствия, санкции и неприятности.

 

Как да си запиша час за психотест?

   Предлагаме бързо записване за психологическо изследване с едно обаждане на тел.: 0895 / 061 – 796. Психотестове се провеждат всеки ден  преди обед, но по наредба това може да се случи с предварително запазване на час – минимум 24 часа преди самото изследване. Записването се извършва в електронен регистър на психологическите изследвания на водачите. 

психотест

ПсихоТест? Що е то?

Психологическото изследване представлява набор от методики, чрез които се прави оценка за състоянието на психологическите качества на изследваното лице. Изискванията за психологическа годност се отнасят до познавателната, психомоторната и личностната сфера на психиката. Те включват качествени и количествени критерии за годност. Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в рамките на 12 месеца. За въпроси и записвания се свържете с нас! Психологическите изследвания в нашата лаборатория Ви гарантират бърза процедура, сигурна, приятна и спокойна среда.

b9de184255596c95943657c6f63ae66b

Отнета ви е книжката, чака ви психотест...

Всеки ден около 50 шофьори остават без книжка и ако вие сте един от тях, това означава, че ви чака ПсихоТест. Това може да се случи и в нашата лицензирана психологическа лаборатория с доказан опит в гр. Варна! Ние сме едно от малкото места, на които можете да се явите събота или неделя, дори и в празнични дни. Запазете своя час. Клиентите ни споделят, че предпочитат да идват на психотест при нас, защото получават ясни инструкции и обяснения, коректно и професионално отношение. Можете да се убедите сами с обаждане на 0895061796.

Психотест

Психологическа лаборатория

ОТНЕТА ВИ Е ШОФЬОРСКАТА КНИЖКА? Заради отнемане на контролните точки? Заради шофиране в нетрезво състояние? Заради ПТП или поради друга причина? Или сте ПРОФЕСИОНАЛЕН ШОФЬОР, който трябва да поднови удостоверението си, поради изтичане на валидността му. Или може би сега ще придобивате КАТЕГОРИЯ C или D, или може би ще започвате ТАКСИметрова дейност? Това означава, че е нужно да се явите на ПСИХОлогическо изследване за водачи на МПС. Проверете психологическата си годност при нас

 

   Споделете тази полезна информация с приятелите си шофьори!

Booking.com