Учен искал да докаже теория и търсил доброволец.

www.bgpsiholog.com

   Той намира смъртна присъда, чакаща електрически стол. Предлага на осъдения да участва в научен експеримент, за който на ръката му ще бъде направен малък разрез, който да позволи на кръвта да изтече бавно до последната капка.

 

Казват на участника, че ще умре, но ще бъде смърт без страдание, и дори няма да забележи болката. Затворникът се съгласил, защото тази смърт била по-добра от смърт на електрически стол.

Поставили го на носилка и вързали тялото му, за да не може да мръдне. Направен е малък срез на китката и поставят малка алуминиева купа под ръката. Порязването било плитко, но било достатъчно мъжът да повярва, че вените му са прерязани.

Под леглото е поставен малък дистрибутор, който да регулира поток на течност под формата на капки.
Осъденият чувал капките и броил всяка капка, мислейки, че това е неговата кръв.

 

Ученият бавно намалял броя на капките на дистрибутора така, че осъденият да повярва, че кръвта му бавно изтича. С течение на времето външният му вид изгубил цвета си, пулсът му се ускорил и започнал да диша тежко.

Когато отчаянието му достигнало върхнта си точка, ученият напълно затворил клапите, затворникът получил сърдечен удар и починал.

Ученият успял да докаже, че човешкият ум е строго подреден с формули и убеждения приемливи за него, което отразява положително или отрицателно и влияе на цялата духовна и органична част на човека.

Въпреки че вярваме, че умът няма граници и не се заблуждава, понякога когато не разбира нещо(липсва достатъчно информация), той създава нещо друго, което дори не съществува.

 

Струва си да внимавате какво мислите, защото става ваша истина. Понятно или не подсъзнанието е безгранична творческа сила щом убеди в това и сърцето.

НАЙ-ЧЕТЕНО

ВИДЕО