Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)

Какво представлява това състояние?

 Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) или още натрапливата невроза се идентифицира чрез две общи групи симптоми: 

 • обсесии (натрапливи мисли)и 
 • компулсии(натрапливи действия).

Какво са натрапливите мисли ?

   Натрапливите мисли са повтарящи се идеи, мисли, образи или импулси, които изглеждат безсмислени, но въпреки това продължават да се вмъкват в ума. Примери са образите на насилие, мислите за насилие спрямо някого или страховете да не са забравени лампите/печката включени, вратата – незаключена или др. Човек разбира, че тези мисли или страхове са ирационални и се опитва да ги потисне, но те продължават да нахлуват в ума му в продължение на часове, дни, седмици, месеци, а понякога и значително по-дълго. Тези мисли или образи са прекомерни и не са свързани с реален проблем.

aid7037284-v4-728px-Cope-with-Obsessive-Compulsive-Disorder-as-a-Teen-Step-1

Какво са натрапливите действия ?

   Натрапливите действия са поведения или ритуали, чрез които човек се опитва да прогони тревожността, предизвикана от натрапливите мисли. Например: човек може да си мие ръцете постоянно, за да прогони страха от замърсяване; да проверява печката отново и отново, за да се увери, че е изключена; да гледа постоянно в огледалото за обратно виждане, докато шофира, за да успокои тревогата, че не е блъснал някого; да свързва разместването на дадени вещи с нещо лошо, което ще последва от това и т.н. Хората страдащи от ОКР осъзнават, че тези ритуали са нелогични и въпреки това се чувстват принудени да ги изпълняват.

Често срещани симптоми на Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)
НАТРАПЛИВИ МИСЛИ (ОБСЕСИИ)

 

 •  Обсесии с мръсотия и замърсяване – Свързани са с неоснователни страхове от заразяване с ужасна болест; свръхангажираност с мръсотия: микроби, замърсители на околната среда. Чувство на отвращение от телесните отпадъци и секреции. Обсесии със собственото тяло и анормални притеснения от лепкави вещества или утайки.
 •  Обсесии с трупане или спестяване – трупане на непотребни боклуци; неспособност да се изхвърли нещо, защото „някой ден може да потрябва“, страх от загуба на нещо или изхвърлянето му погрешка.
 •  Обсесии със сексуално съдържание – сексуални мисли, които човекът смята за неуместни и неприемливи.
 •  Религиозни обсесии – притесняващи богохулни или светотатски мисли; прекомерни притеснения за нравствеността и доброто или злото.
 •  Обсесии с агресивно съдържание – страх, че е причинена ужасна трагедия; многократни натрапващи се образи на насилие и агресивно поведение; страх от отреагиране на мисъл за насилие, например: промушване с нож или застрелване на някого; ирационален страх, че някой е бил наранен, например: страх, че човекът е сгазил някого, докато е шофирал или физически го е блъснал преминавайки един до друг.
 •  Суеверни обсесии – убеждението, че определени числа или цветове са „на късмет“ или „носят нещастие“.
НАТРАПЛИВИ ДЕЙСТВИЯ (КОМПУЛСИИ)

 

 • Компулсивно миене и чистене – прекомерно, ритуализирано миене на ръцете, къпане или миене на зъбите.
 • Компулсии нещата да са „точно, както трябва“ – потребност от симетрия и пълен ред в средата; потребност да се продължава с правенето на нещо, докато се направи „точно, както трябва“.
 • Компулсии с трупане или събиране – щателно инспектиране на боклука да не би да е изхвърлено нещо „ценно“. Събиране на безполезни и непотребни вещи и предмети.
 • Компулсии за проверяване – многократно проверяване дали вратата е заключена или дали електрически уред е изключен; проверяване дали някой не е наранен; многократно проверяване за грешки и пропуски или др.
СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

   

   Тъй като Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) е болестно състояние и е свързано с вътрешните механизми на мозъка, само промяна в мозъка или поне в химията му ще предизвика трайно подобрение. Това може да се случи и само с психотерапия или в някои случаи чрез психологически консултации в комбинация с медикаментозно лечение.

 

   Същевременно лекарствените медикаменти са само „допълнителен предпазен“ подход към терапията на ОКР: казано метафорично, те ще помогнат на страдащия от ОКР да държи главата си над водата, докато се учи да плува през бурните води на Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР). Ефективни стратегии за справяне се оказват релаксиращите техники, когнитивно-поведенческата терапия (КПТ), личностни промени и промени в начина на мислене, поведение и живеене.

 

   Борбата е тежка и мъчителна, но колкото по-бързи и своевременни мерки се вземат за възстановяването на личността, толкова по-ефективни, щадящи и дълготрайни ще бъдат. Целта е страдащия да излезе от това състояние възможно най-малко травмиран и обременен, както и да възвърне нормалния и пълноценния си ритъм и начин на живот.

 

  

   Традиционната психотерапия се опитва да подобри психологическото състояние, като помага на клиентите да получат ‘’прозрение” за проблемите си. Въпреки че този традиционен подход може да е от полза в определен момент при възстановяването, важно е хората с Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) да опитат първо Когнитивно–поведенческа терапия (КПТ), тъй като този вид психотерапия се е доказал като най–ефективен при това състояние. В действителност, Когнитивно–поведенческа терапия (КПТ) е сбор от голяма група терапевтични стратегии.

 

   Най–важната стратегия при Когнитивно–поведенческа терапия (КПТ) за Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) се нарича ‘’Излагане и Предотвратяване на реакцията’’.

 

    ‘’Излагането’’ се свързва с конфронтиране на мислите, представите, обектите и ситуациите, които ви стряскат и тревожат. На пръв поглед, това не звучи смислено. Вероятно вие много пъти сте се конфронтирали с тях и всеки път те са ви карали да се чувствате тревожен. 

 

   Важно е да имате предвид втората част на лечението – Предотвратяване на реакцията. След като сте в контакт с нещата, които ви тревожат, вие избирате да неизползвате компулсивно поведение за справяне с натрапливите мисли. Това също може да не ви се струва правилно.  Вероятно вие много пъти сте се опитвали да спрете компулсивното си поведение и всеки път това е водило до увеличение на безпокойството.

 

   Тази част е ключова – трябва да се научите да не се предавате и да се научите да контролирате компулсивното поведение, докато забележите спад в тревожността. Всъщност, най–добре е да спрете компулсивното поведение изцяло. Спад в тревожността се наблюдава, когато се ‘’излагате’’ на натрапливи мисли и ‘’предотвратявате’’ компулсивния ‘’отговор’’ или методите за успокоение и стабилизация. След по-продължителна терапия от този вид се стига до т.нар. ‘’привикване’’.

 

    Това вероятно е нова идея за хора с подобно състояние – тревожността спада, ако сте в постоянен контакт с нещата, от които се страхувате и, ако неизвършвате компулсивно поведение, ритуали и начини, чрез които се успокоявате.

Да погледнем по друг начин на тази терапия

   

   Ако започнете да считате безпокойството за вид информация, каква е тази информация ? Това, че сте в опасност или по–точно, че може би сте в опасност. ‘’Може би’’ е важен акцент. Опасността се чувства като истинска – ‘’аз съм в опасност’’. Това е един от най–жестоките аспекти на това разстройство.

 

   Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) е в резултат на повреда на вашата алармена система, която е създадена, за да ви защитава от опасностите. Когато човек е изправен пред опасност, например: когато пресича улицата и вижда идващ камион,  тогава мозъкът изпраща сигнал за опасност и тревога, съответно в този момент човек става тревожен, стресиран и напрегнат.

 

   Тази тревожност създава мотивация да се предприеме и направи нещо, за да се защити. Действията, които правим, за да се предпазим, в действителност могат да ни спасят живота (в случая предпазват от идващия камион). За съжаление, когато имате Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), мозъкът ви казва, че сте в опастност, дори когато вероятността е минимална.

 

   Компулсивното поведение са опитите да се предпазите от тази ‘’вероятна’’ опастност. Това, което казвате на мозъкаси в този момент не е, че има вероятност, а, че със сигурност сте в опастност. С други думи, компулсивното ви поведение подхранва онази част от мозъка, която изпраща много произволни сигнали за опастност. За да се намалят тревожността и обсесиите, трябва да се спре компулсивното поведение.

 

   Това изглежда сякаш избирате да се изложите на опастността. Терапията „Излагане и предотвратяване на компулсиите променя Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) и вашия мозък, защото чрез този метод разбирате дали сте в реална опастност или не.

 

Важно е да знаете, че можете да си върнете контрола над своите мисли и действия!

Не забравяйте, че именно във вашите ръце стои ключа за решение на проблема!

Бъдете силни в борбата и излезте от ситуацията като победители!
Прочетете още статии:

Споделете тази полезна информация и в социалните мрежи!