Отнета ви е книжката, чака ви психотест...

ПСИХОТЕСТОВЕ

 

   Шофьори, на които временно им е отнето свидетелството за управление на МПС поради шофиране в нетрезво състояние (употреба на алкохол или наркотични вещества), както и на шофьори, които са загубили правоспособността си за управление на МПС, поради отнети контролни точки, е нужно да се явят на психотест след като изтече назначеното им наказание.

 

   Психологическото изследване е необходимо условие за възстановяване загубеното право за управление на МПС, като отразява състоянието на психологическите качества на изследваното лице и съответствието им с изискванията към съответната категория, като се прави прогноза с вероятностен характер за психологичната годност на лицето за съответната цел и за определен период от време.

 

Наказания по чл. 343 от Наказателния кодекс

      По-честите случаи са, когато книжката е отнета поради алкохол в кръвта над 1.2 промила алкохол.

 

   В тази ситуация водачът е нужно да изпълни следните стъпки:

  • Да изтърпи наказанието си по чл. 343 от НК.
  • След изтичане на присъдата, водачът взима съдебното решение от съда за изтърпяно наказание и отива в КАТ, където му издават удостоверение за изтърпяно наказание или подпечатват съдебното решение и изписват, че наказанието е изтекло.
  • И след това шофьорите вече могат да се явят на психотест, за да възстановят правата си като водачи на МПС.
  •  

   В деня на изследването, за да карате психотеста се прилагат следните документи:

  • копие от съдебното решение
  • удостоверение за изтърпяно наказание или справка на водача от КАТ
  • лична карта

 

Наказания по чл. 174, ал. 2 от ЗДвП

   При повторно хващане за алкохол в кръвта от 0.5 до 1.2 на хиляда промила, на лицето му се отнема правото да шофира по чл. 174, ал. 2 от ЗДвП.

 

   В тези случаи, за да се явите на психотест, са ви нужни следните документи:

  • копие за прилагане на административна мярка.
  • удостоверение за изтърпяно наказание или справка за наложени административни мерки . От справката трябва да е видна крайната дата.

 

b9de184255596c95943657c6f63ae66b

Отнето свидетелство за управление на МПС....

   Лицата по чл. 157, ал. 4 и по чл. 171, т. 1, б. "а" ЗДП се явяват на психологическо изследване преди явяване на изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС, а лицата по чл. 174, ал. 2 ЗДП и чл. 343 г. от Наказателния кодекс се явяват на психологическо изследване след изтичане срока на наказанието.

 

    Всеки ден около 50 шофьори остават без книжка и ако вие сте един от тях, препоръчваме ви да използвате случая да разберете нещо повече за себе си като личност и да поговорите с психолог. Възможно е резултатите от цялото неприятно и ненужно (според вас) на пръв поглед изживяване да надминат очакванията ви просто да си получите книжката обратно. Наблюдавайте се как реагирате в тази нова и нетипична обстановка, как отвръщате на предизвикателство като това да изследват личността и психологическата ви годност.

 

 

   Имайте предвид, че записването на час НАВСЯКЪДЕ без изключение става минимум 24 часа преди желания възможен час, като най-ранният възможен час е 8:00 сутринта, а най- късният възможен – 11:00 преди обед. С други думи – записванията стават “от днес за утре” или “от днес за след два или повече дни напред”.

       Ние сме едно от малкото места, на които можете да се явите събота или неделя, дори и в празнични дни.

      Запазете своя час!

 

    Клиентите ни споделят, че предпочитат да идват на психотест при нас, защото получават ясни инструкции и обяснения, коректно и професионално отношение. Можете да се убедите сами с обаждане на 0895061796, а повече за условията и реда на явяване на психологическо изследване  вижте в сайта ни http://www.bgpsiholog.com/

 

jt558trs-1353642967

ПсихоТест? Що е то?

Психологическото изследване представлява набор от методики, чрез които се прави оценка за състоянието на психологическите качества на изследваното лице. Изискванията за психологическа годност се отнасят до познавателната, психомоторната и личностната сфера на психиката. Те включват качествени и количествени критерии за годност. Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в рамките на 12 месеца. За въпроси и записвания се свържете с нас! Психологическите изследвания в нашата лаборатория Ви гарантират бърза процедура, сигурна, приятна и спокойна среда.

Психотест

Аз съм шофьор, трябва ли ми ПСИХОтест ?

Удостоверение за психологическа годност се издава след психологическо изследване на професионални водачи на МПС за категория С, категория D, превоз на пътници и товари, таксиметрова дейност и др., както за смяна на чуждестранна шофьорска книжка с българска, на председатели за изпитни комисии и лица с отнети книжки. Валидността е 3 години, а за шофьори над 65-годишна възраст е 1 година.

психотест

Психологическа лаборатория

ОТНЕТА ВИ Е ШОФЬОРСКАТА КНИЖКА? Заради отнемане на контролните точки? Заради шофиране в нетрезво състояние? Заради ПТП или поради друга причина? Или сте ПРОФЕСИОНАЛЕН ШОФЬОР, който трябва да поднови удостоверението си, поради изтичане на валидността му. Или може би сега ще придобивате КАТЕГОРИЯ C или D, или може би ще започвате ТАКСИметрова дейност? Това означава, че е нужно да се явите на ПСИХОлогическо изследване за водачи на МПС. Проверете психологическата си годност при нас

Споделете тази полезна информация със своите приятели шофьори!