Едно от основните недоумения на шофьорите с отнета книжка е свързано с това, че за да получат разрешение отново да седнат зад волана, трябва да преминат през психотест, тоест получаване на удостоверение за психологическа годност чрез психологическо изследване в лицензирана психологическа лаборатория.

 

   Недоволството произтича от това, че водачите с отнети права не виждат каква е връзката между шофирането и въпросите, които се задават при психологическото тестване и беседа с психолог. Същото важи и за професионалните шофьори, които подлежат на подобно психологическо изследване за психологическа годност.

 

   Най-важното и съществено нещо, което трябва да знаете за психодиагностиката е, че при методиките за изследване на личността няма верни и грешни отговори. Колкото и да се стараете, не можете да измамите, манипулирате или да препишете. Единственото, което бихте постигнали е да се покажете по-скоро в негативна светлина и да покажете неустойчивост, колебливост и обърканост, а това съответно на свой ред ще покаже незадоволителни резултати.

 

   Така че съветът и препоръката на bgpsiholog.com е, да отговаряте честно на белия лист за отговори, да не се замисляте твърде дълго и обстойно, да не разсъждавате върху това какво точно биха разбрали за вас психолозите, защото за тях дори липсата на информация носи такава и съответните интерпретации и тълкувания.

 

Психотестът (психологическото изследване) се състои от три основни части:

психотест

При първата част на изследването се изследват познавателната и личностната сфера чрез тестове на хартиен носител (бланкови методики). Изследваните лица попълват тестовете собственоръчно. Тук е важно да внимавате и да сте съсредоточени, тъй като се изследват Вашите възприятия, внимание, памет, работа с различни операции - необходими качества са точност, бързина, концентрация, обем и устойчивост на паметта. След изследванията за време следват няколко личностови въпросника, които целят да проследят Вашите личностови качества и дали те съответстват с тези, които са професионалнозначими, а именно: отговорност на пътя, премерен риск, самоконтрол, сдържаност, увереност, липса на агресивност, дисциплинираност, емоционална устойчивост.

slide3_thumb-large.1a49494bd72dd4b31519bc0ff6ca9a5b

При втората част на изследването се изследва психомоторната сфера, като същата се провежда индивидуално с компютъризирани тестове (апаратни методики). Нарича се апаратно изследване. Измерва се бързината на реакциите на пътя със специална апаратура (машина, вместо автомобил). След подробни инструкции и еднократно упражнение от Ваша страна се пристъпва към самите изследвания, които траят около 2 минути общо. Те изследват Вашите бързина, сръчност, точност и най-общо казано адекватност на пътя. С това приключва и втората част на изследването.

39df0ccdf4e987e4c4eca420ad0cddb5d77dc3e2

Третата част на изследването включва беседа и наблюдение за получаване на допълнителна информация за качествата. След събеседването психолога излага своето становище относно изследваното лице. Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност за съответната цел, тоест в случая възстановяване правата на водач на МПС или заявената професионална цел. При положително заключение удостоверението се издава веднага след беседата.

  

   Психотестът за шофьори има за цел да установи моментното Ви състояние, което дава тенденции за поведението Ви на пътя в опасни и напрегнати ситуации. Това изследване се прави с прогнозен характер и е за определен период от време. Едно единствено условие ще Ви помогне при явяването на психотест да се справите добре.

Важно е да знаете, че...

   

   Това е вид изследване и като такова за успешното му провеждане е необходимо  на първо място Вашето истинско участие – участие в проява на внимание, концентрация, желание и положителна нагласа за справяне.

 

   Психологическото изследване представлява набор от методики, чрез които се прави оценка за състоянието на психологическите качества на изследваното лице.

 

   Изискванията за психологическа годност се отнасят до познавателната, психомоторната и личностната сфера на психиката. Те включват качествени и количествени критерии за годност.

 

   Някой от личностните въпросници показват не уменията на пътя, а качествата ви като човек и съответно като шофьор. Ако отговорите, че обичате повече майка си или пък баща си, това само по себе си не означава нищо. Не ви прави по-добър или по-лош човек или шофьор, но в комбинация с отговорите от други въпроси може да покаже например, че още от дете не обичате да спазвате правила. Това поведение може да е ескалирало в неспазване на правилата на пътя и съответно до отнемането на книжката.

 

   Колкото до частта с фигурите и логическите задачи, те измерват концентрацията и устойчивостта на вниманието. Може да се окаже, че имате някакъв чисто физиологичен проблем, който ви пречи да реагирате адекватно на пътя.

 

 

   Обичайната продължителност на психотеста е около 2 часа, но може да отнеме и малко повече време.  Времетраенето до голяма степен зависи както от големината на групата за деня, така и от Вашата способност  да организирате времето си за работа с отделните тестове.

 

   Удостоверението за психологическа годност се издава в деня на психологическото  изследване. При изгубено или повредено удостоверение в срок на валидност се издава дубликат със същото съдържание и валидност като оригинала, след подадено заявление в лабораторията.

   

   Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в рамките на 12 месеца.

 

  1. При отрицателно заключение от първото явяване на психологическо изследване изследваното лице има право на второ явяване на психологическо изследване в срок до шест месеца от първото. Това може да се случи задължително в същата лаборатория, в която се е провело първото изследване.
  2. При отрицателно заключение и от второто явяване на психологическо изследване изследваното лице има право на трето явяване на изследване в срок до шест месеца от второто. Третото явяване на психологическо изследване се извършва в дирекция “Професионална компетентност, психологически подбор и водачи” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.
  3. При отрицателно заключение от третото явяване на психологическо изследване, както и при неявяване в срока за второ или трето психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след датата на провеждане на първото изследване.
За въпроси и записвания се свържете с нас!

 

   Приемаме обаждания и  записвания всеки ден без изключение от 7:00-22:00 ч. на телефонен номер 0895 / 061 – 796. С възможност да се запишете и събота, и неделя. При нас можете да не правите компромис с работните си задължения, смени и график.

   Психологическите изследвания в нашата лаборатория Ви гарантират бърза процедура, сигурна и спокойна среда. Запазете своя час или задайте въпросите си още сега.

 

Психотест

Аз съм шофьор, трябва ли ми ПСИХОтест ?

Удостоверение за психологическа годност се издава след психологическо изследване на професионални водачи на МПС за категория С, категория D, превоз на пътници и товари, таксиметрова дейност и др., както за смяна на чуждестранна шофьорска книжка с българска, на председатели за изпитни комисии и лица с отнети книжки. Валидността е 3 години, а за шофьори над 65-годишна възраст е 1 година.

770-434-kat-pytna-policiia

Отнета ви е книжката, чака ви психотест...

Всеки ден около 50 шофьори остават без книжка и ако вие сте един от тях, това означава, че ви чака ПсихоТест. Това може да се случи и в нашата лицензирана психологическа лаборатория с доказан опит в гр. Варна! Ние сме едно от малкото места, на които можете да се явите събота или неделя, дори и в празнични дни. Запазете своя час. Клиентите ни споделят, че предпочитат да идват на психотест при нас, защото получават ясни инструкции и обяснения, коректно и професионално отношение. Можете да се убедите сами с обаждане на 0895061796.

slide3_thumb-large.1a49494bd72dd4b31519bc0ff6ca9a5b

Психологическа лаборатория

ОТНЕТА ВИ Е ШОФЬОРСКАТА КНИЖКА? Заради отнемане на контролните точки? Заради шофиране в нетрезво състояние? Заради ПТП или поради друга причина? Или сте ПРОФЕСИОНАЛЕН ШОФЬОР, който трябва да поднови удостоверението си, поради изтичане на валидността му. Или може би сега ще придобивате КАТЕГОРИЯ C или D, или може би ще започвате ТАКСИметрова дейност? Това означава, че е нужно да се явите на ПСИХОлогическо изследване за водачи на МПС. Проверете психологическата си годност при нас.

Споделете с приятелите си за тази психологическа лаборатория!