Психологическо упражнение "СТРАХ - ЛЮБОВ"

Вземете празен бял лист. Разделете го по средата с една вертикална черта, която да го раздели и разграфи на 2 части. На едната част от ляво поставете заглавие “СТРАХ”, а на графата в дясно сложете надпис “ЛЮБОВ”.

Попълнете целия лист в двете колонки с възможно най-много информация по темата. Колкото по-подробно, обстойно и дълго е описанието Ви, толкова по-добра, продуктивна и ефективна ще бъде работата Ви. Опитайте се да изброите 100 подточки във всяка графа.

Напишете всичките си страхове и всички действия, които са продиктувани от любов.

Приятна работа!

Leave a Comment