Онлайн индивидуален психологически тренинг „А сега накъде?! – Образователно и кариерно ориентиране“

 „А сега накъде?” – въпросът в труден и деликатен период на всеки един от нас, особено пред избор на училище, университет, професия и работа.    

 

   

  • Ако сте родител на ученик, на когото предстои да постъпва в гимназия, или на гимназист, който се колебае какво да избере след завършване на училище – да следва в университет или да изчака; в какво би успял повече и накъде да насочи усилията си, за да се развие и реализира в последствие; конкретно каква специалност да избере и т.н.

 

  • Ако изборът е направен, но липсва убеденост, увереност, обнадежденост, хъс и мотивация… A оттам и ученикът не може да мобилизира усилията си за постижения и високи резултати по предмети, които ще му бъдат нужни за съответния прием в училище, университет и желаната специалност…

 

  • Ако сте студент, който вече завършва бакалавърска степен, но се колебаете каква специализация да изберете и в каква професионална реализация ще се чувствате възможно най-добре, дали непосредствено след завършването да продължите и с магистратура и каква по-точно да бъде…

 

  • Ако вече работите, може да сте и в зряла възраст, но не чувствате нужното удовлетворение в професията си и имате желание да се насочите към нещо ново, различно, интересно и по-подходящо за Вашата личност…

Трудните избори могат да бъдат подпомогнати!

Какво да бъде и какво трябва, за да го постигнете, което не зависи от другите обстоятелства и условия, а от Вашите лични интереси, качества, склонности, предпочитания, усилия и информираност? Какво Ви влече към идеята за определена и конкретизирана професионална дейност? Дали тя е толкова силно желана? Не се интересувате ще намерите ли лесно работа по нея ? Предоставя ли достатъчно добро финансово възнаграждение? Има ли нужда от кадри в тази сфера? Какви са изискванията към тях? Какви са условията на работа и достатъчно задоволителни и приемливи ли са за Вас?

Това са само част от въпросите, на които ще намерим отговор заедно по време на тренинга! Осмелете се да си ги зададете и да приемете реалността на професионалното поле!

 

Работата е не само източник на доходи, облаги и привилегии. Професията е пространство за реализация на самата личност с нейните интереси, качества, ценности, умения, знания и способности. Ако често съжаляваме за направения избор на образование в миналото, в което сме инвестирали средства, ресурси, време и енергия; ако например това е коствало и лишения на семейството; ако в работата се разминаваме с нашите ценности и принципи, интереси и потребности…

Тогава бихме забелязали, че този компромис ни разболява или се чувстваме нещастни и неудовлетворени. И това е, заради избор, вероятно продиктуван от актуална модна тенденция, по настояване на родители, висока степен на конформизъм в приятелския кръг, посредством влияние на социалната среда, тогаващни предпочитания, заложби и интереси или др.

Причините могат да бъдат многобройни, последствията от тях също!

   Този онлайн индивидуален психологически тренинг „А сега накъде?! – Професионално, образователно и кариерно ориентиране“ е подходящ за всеки и на всяка възраст независимо къде се намира. Предназначен е за тези, които са загубили посоката на образователното и кариерното си развитие и за тези, които искат да сменят фокуса и да поемат по нов професионален път!

 

Тренинг обучението включва теоретична част и практика, която обхваща психологически тестови методики, упражнения и задачи, както и писмено психологическо консултиране по темата. Извършва се на няколко етапа, които се изпращат на участника след като е приключил с предишния.

Таксата на целия тренинг е 40 лв.

Подкрепата за образователно и кариерно ориентиране се съчетава с изпълнение на подходящи за възрастта на клиента психологически тестове. Включва извършване на методика и предоставяне на доклад свързан с обработка, анализ и обобщение на резултатите на изследваното лице. При нужда се провеждат няколко тестови изследвания с различни психологически методики.

Тестовата част се изпълнява индивидуално без чужда намеса и съдействие. Те не включват верни и неверни отговори, а се посочват свои нагласи, интереси, влечения и предпочитания, които са лични за всеки. При наличие на недостоверен, повлиян или неискрен отговор съществува риск резултатите да бъдат изопачени, неточни и непълни, което губи полезността и ефективността от извършваната психологическа услуга.

Последващи консултации служат за разяснение на резултатите от тестовата част и вариантите при различен избор. С помощта на психолога лицето:

  • ще може да разбере и опознае по-добре своите мотиви, интереси, потребности, особености на досегашния опит,
  • формираните дотук качества, умения и способности и как те се отнасят към предварителната представа,
  • с какво би могъл да навакса своята подготовка за желаната насока (според образователен профил, профил на специалност или професионална кариера),
  • какви умения, способности и подходи би следвало да развие, за да компенсира някои стабилизирани към момента пречещи нагласи или качества, които се разминават с даден професионален профил.

Може да се направят и други подходящи тестове, които ще допълнят картината на възможностите и качествата на клиента и ще се извлекат полезни изводи за различни варианти на избора и перспективата по тях.

Улеснете този избор с консултиране, полезна информация и психологически тестове за образователно и кариерно ориентиране, защото самият живот достатъчно оскъпява последствията от непремислените, неосъзнати и неефективни решения и финансово, и психически чрез съжаления за пропуснато време, възможности и ползи.

Бъдете още по-информирани по отношение на връзката “личност – образование” и “професия – краткосрочни и дългосрочни цели” и “перспектива – тенденции” за необходимото към крайната цел. Всичко това може да бъде подкрепено чрез кариерно консултиране и този уникален онлайн индивидуален психологически тренинг.

Изберете най-подходящия професионален път за Вас! Бъдете уверени в своя избор, работете здраво, постигайте редица успехи и сбъдвайте мечтите си!

За повече информация, възникнали въпроси или записване се свържете с нас чрез контактната форма!