Онлайн психологически тренинг "Успешна комуникация между Учител - Родител - Ученик" Училище за учители!

 

   Вие сте учител (начален, прогимназиален, гимназиален етап и предучилищно образование) или педагогически специалист – директор, възпитатели, логопеди, ресурсни учители, секретар, технически сътрудник, училищен психолог, педагогически съветник или родител на ученик ?

   Срещате трудности и предизвикателства в училищната дейност и най-вече в комуникацията с родителите, учениците и колегите си ?

   Сблъсквате се с неуважение, липса на респект, безразличие, неглижираност, ниска грамотност, липса на активност и мотивация, проблеми от различен характер, редица формалности или дори с агресия ?

 

   Ако отговорът Ви на някой от посочените въпроси е „ДА” това означава, че ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ ЗА УЧИТЕЛИ ще Ви помогне да се справите с част от ежедневните проблеми, с които се сблъсквате в училище, ще Ви даде идеи за алтернативно разрешаване на проблема и ще Ви предостави различни техники, подходи и методи за успешна комуникация, както между самите учители, така и в общуването им с учениците и техните родители.

 

 

Независимо от коя точка на България или чужбина се намирате представям на Вашето внимание онлайн тренинг, който няколко етапа, в които са включени стъпки за успешна комуникация, различни упражнения, задачи, ролеви игри, видеа, методи, подходи, техники, алтернативни начини за справяне със стреса и напрежението на работното място, осигуряване на спокойна и комфортна атмосфера в класната стая, презентиране, организиране на родителски срещи и др.

 

   Ключът към успешната комуникация:
– доброволност,
– опознаване,
– тактичност,
– позитивизъм,
– насърчаване,
– отзивчивост,
– оперативност,
– заинтересованост
– уважение,
– доверие,
– загриженост,
– искреност,
– внимание,
– подкрепа и др.

 

   Тренингът включва освен теория и материали по темата, но и практически задания, упражнения, задачи и ролеви игри, които да Ви помогнат и да Ви бъдат полезни в реална работна среда. Някой от засегнатите теми са:

– Добрата комуникация и ключът за нея;
– Как да научим учениците да общуват ефективно, както помежду си, така и със своите учители и родители;
– Междуличностни взаимоотношения в образователната среда;
– Ефективна учебна среда за всички;
– Училището – мястото, където се учим да управляваме емоциите си;
– Умения за активно слушане;
– Невербална комуникация;
– Приемливо, желано и позитивно поведение;
– Справяне и овладяване на проблемно поведение и разрешаване на конфликти;
– Достоен пример за подражание и уважение;
– Респект към учителската професия;
– Управление на класната стая и образователната среда;
– Ролевите игри и техния ефект върху участниците в различни видове групи от деца и възрастни;
– Споделяне на идеи, мнения, практика и опит;
– Задаване на правилните, точните въпроси и пътя към стремежа на даването на отговори и изказвания на различни гледни точки и тези;
– Дискусии – градивният спор или поле за изява на различни гледни точки;
– Силата и изкуството на словото;
– Семейство и училище – партньорство или двете страни на една и съща монета;
– Изграждане на партньорство;
– Повишаване на ангажираността в училищната дейност както на учениците, така и на техните близки;
– Индивидуален подход към всяко дете и семейство;
– Диалог – пътя към решаването на всички проблеми;
– Овластяване и даване на възможности и право на избор;
– Как да изградим мостове към родителите;
– Ролята на обратната връзка и градивната критика;
– Похвала, награда и поощрение – тласък към успеха и развитие;
– Класната стая – втори дом за всяко дете;
– Родителските срещи – задължителните мероприятия от досадни и формални към активни, ползотворни и дори приятни срещи между родители, ученици и педагози;
– Успешната родителска среща – как да я постигнем? Как да мотивираме родителите да се включат с желание и готовност в училищния живот;
– Основни причини, поради които възникват неразбирателствата между учителите и родителите;
– Как да създадем такава атмосфера в класната стая, която да позволява на децата да се чувстват сигурни, спокойни и активно да участват в часа;
– Конкретни техники и стратегии за ефективна работа в класната стая и как да ги прилагаме;
– Изграждане на общност в приобщаващата класна стая;
– Комуникациите на “модерните деца” в училищната и семейната среда;
– Недобри практики на работа;
– Ролева теория за общуването между ученици и учители;
– Тенденции в педагогическото общуване;
– Създаване на ясни, конкретни, точни и споделени очаквания за поведение;
– Формиране на умения;
– Техниката “Ниво на гласа” на д-р Бриджит Уолкър от Вашингтонския университет, Сиатъл;
– Време е за размисъл: Ние ли ръководим децата, или те ръководят нас?
– Изработка и попълване на работна тетрадка;
– Казуси и др.

 

  Защо предлагаме услугите си и онлайн ?

   Живеем в 21-ви век и ще е чисто невежество и пропусната полза, ако не се възползваме от удобствата, които технологиите ни предлагат и предоставят. Американски учители преподават дистанцирано английски на деца в Африка например, а в много страни и образованието вече се осъществява дистанционно и от разстояние. Защо и ние да не последваме този пример ? Интернет ни прави свързани с целия с свят, само с няколко клика.

 

   Какви са предимствата на онлайн обучението ?
   Някои от тях са:

– Не се налага да се борите с трафика, да губите време и средства, за да стигнете до своя лектор в обучителния център;
– Не се налага да напускате комфорта и уюта на дома или офиса си;
– Ако се притеснявате, ще можете да се отпуснете много по-бързо и да преодолеете неудобството и безпокойството от контакт с непознати;
– Работата на повечето хора е натоварена и динамична, затова се налага и работното време да бъде по-гъвкаво и мобилно. Този вид услуга позволява да се работи от всякъде и по всяко време на денонощието. Това е предимство, ако свършвате работа късно и часа на провеждане на тренинга не Ви устройва или ако сте в страна с различно часово време или в град, където услуги на подобни специалисти са ограничени или дори липсват.
– Можете да използвате предоставените материали и след време, понеже получавате цялата информация, която можете да препрочитате, колкото пъти Ви е необходимо и, когато имате съответната нужда за това;
– Онлайн курсът е по-евтин и достъпен от конвенционалния и традиционния начин на провеждане, понеже разходите и за двете страни са по-малки и прочие.

 

  Вече са проведени безброй тренинги в интернет мрежата с хора от най-различни места в България и чужбина. Ефективността и ползите са със същия положителен резултат като тези, които се провеждат в обучителен център. Останалите причини, аргументи и доводи за ползотворността им са различни и многобройни. Уверете се сами в това.

 

* Таксата на целият тренинг е 40 лв.

 

   Не се колебайте, а се свържете с нас по всякакъв повод и по всяко време ! 

 

                 ЗА ВСЕКИ ПРОБЛЕМ ИМА РЕШЕНИЕ, АКО СЕ НАУЧИТЕ ДА ПОДХОЖДАТЕ КЪМ НЕГО КАТО КЪМ ОБИКНОВЕНА ЗАДАЧА.

Бъдете искрени и директни с децата !
Бъдете лидери и пример за подражание !
Бъдете щастливи учители и професионалисти !
Бъдете себе си !

 

Споделете този полезен, градивен и интересен тренинг с учители и педагогически специалисти!