БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ С КРЕДИТИ ПО ПРОЕКТ "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

Уважаеми колеги,
   ние сме одобрена обучителна организация и работим много интензивно по проекта на Министерството на Образованието и Науката за провеждане на безплатни обучения с квалификационни кредити. За Вас, педагогическите специалисти, обученията са напълно безплатни. На нас разходите ни се възстановяват от МОН/РУО.

  На тази страница вижте как да се регистрирате за своето БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ:

 

   Всеки педагогически специалист ИМА ПРАВО ДА СЕ РЕГИСТРА И ДА ПРЕМИНЕ ОБУЧЕНИЕ.

 

   Вижте още как да си изберете тема за обучение, и какви са възможностите за изнесено обучение. При изнесените обучения (обучения в хотел) всички разходи се поемат от проекта. Това включва: обучение, транспорт, настаняване в двойна стая в минимум 3-звезден хотел, изхранване, туристическа такса.
Можете да се включите по свой избор в изнесено обучение (обучение в хотел, обучение с логистика) за теми с два или с три кредита.
   Най-добрият вариант е ако вие, заедно с целия колектив на своето училище, заявите еднo обучение по една и съща тема, по едно и също време. Много често изнесените обучения се използват като тийм-билдинг мероприятия, или: обучения за сплотяване на колектива в една по-различна от стандартната среда.

 

   1. Кой може да участва?

   Може да участва всеки педагогически специалист, чието образование е не по-ниско от Професионален бакалавър.
Поради силния интерес към програмата, на този етап се допуска 1 (едно) участие по проекта. При наличие на финансов ресурс, педагогическите специалисти ще могат да изберат и второ обучение.
Могат да се включат педагогически специалисти, работещи в училища и в детски градини. Частните учебни заведения също могат да се включат отново безплатно!

 

   2. Къде и как да се регистрирате безплатно?

Изтеглете си Ръководство за регистрация + за избор на тема!
   Можете да се регистрирате безплатно за 3 минути. Влезте в платформата на проекта, и се регистрирайте. Въвежда се кодът по Админ на вашето училище. https://teachers.mon.bg/
Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема
   За да може да Ви допусне системата да си изберете темата на обучението, трябва да прикачите своята диплома сканирана или снимана с телефон. Внимателно въведете СВОИТЕ ИМЕНА и Месторабота, и данните от своята диплома. Данните, които и както въведете, в този вид, ще бъдат посочени във Вашия сертификат.
Най-често допусканите грешки са: Въвеждане на имената с малки букви и въвеждане на имената с латиница.
! Ако вашата диплома няма изписана серия: запишете знака – (средно тире) или запишете текста “Няма серия”. Това е задължително за попълване поле, без което системата няма да Ви позволи да продължите. Тази информация е особено важна за специалистите с квалификация „Професионален бакалавър”, в чиито дипломи не фигурира серия.


   Супер важно: Учебни заведения, които могат да сформират самостоятелно група от 15 до 25 педагогически специалиста, е препоръчително да кандидатстват за самостоятелни възложители към РУО.
Особеното е, че в групата може да бъдат включени не повече от 10% от хората да са на възраст над 54 години.
Например: В група от педагогически специалисти от Вашето учебно заведение: 20 лица до 54 г. и 2 над 54 г.

 

   3. Как да изберете своята тема за обучение?
   След като се регистрирате, ще можете да използвате търсачката на системата. Имате възможност да избирате между … над 3000 теми!
Ще се радваме много, ако прецените да изберете наша тема.
Нашите теми са с 3, 2 и 1 кредит. Обученията се провеждат или изнесено (в хотел), или на място във Вашето учебно заведение.
   За да изберете наша тема, може в полето за търсене да въведете: ЕИК/Булстат на обучаващата организация – това е последното поле: 123737267
Друг вариант е да запишете в полето за търсене част от името на нашата организация: МАТЕВ

 

   Ето и част от нашите одобрени от МОН теми, които са с присъждане на квалификационни кредити.


   Темите с 3 кредита са:
1. Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция
2. Създаване на позитивна среда – управление на конфликтите и агресията в учебното заведение
3. Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците

Одобрените ни теми с 2 кредита са:
1. Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците
2. Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата
3. Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи.
4. Гражданското образование на учениците – инструмент за създаване на позитивна училищна среда
5. Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане

   Всички останали 28 теми са с 1 кредит.

 

   4. Хотели и дестинации, които предлагаме
   Работим с около 50 хотела в страната, които са с минимум 3 звезди, а често и с повече. Тези места за настаняване предлагат много добри условия за обучение и отмора, и за сплотяване на Вашия колектив.
   Най-големите хотели разполагат с 4 конферентни зали, така че имаме възможността да проведем обучения и на големи училищни колективи, по едно и също време, на едно и също място.
   Можем ние да Ви предложим дестинация или Вие да ни посочите какво предпочитате. При всички случаи, обучението ще бъде напълно безплатно за Вас. Единственото ограничение е да се провежда на територията на страната ни.

 

   5. Каква е целта на проекта на МОН?
Дейност 1 – Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат:

• за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.
• за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.
• за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.

 

   6. Имате допълнителни въпроси? Няма проблем – свържете се с нас още сега!
   Ние през изминалата кампания /2018 год./ проведохме голям брой обучения на педагогическите специалисти по същия този проект за ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 “КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”.
   Лекторите, с които работим, са професионалисти, енергични и позитивни личности.
Голям брой от нашите клиенти – училища се записват многократно за обучение при нас, поради лъчезарната и авторитетна фигура на лектора.

 

   За въпроси и съдействие при регистрацията, избор на тема или въпроси,

ще се радваме да се свържете с нас:
тел.: 0895 / 061 – 796
email: psihologicheski.konsultacii@abv.bg

 

   В графата “Галерия” можете да разгледате част от вече осъществени обучения на различни места из страната. Освен много знания, приложима теория и информация, разрешаване на различни проблеми и казуси, предоставяне на иновативни техники и методи, провеждане на дискусии и дебати, обмяна на опит и идеи, учителите много се забавляват и остават с незабравими и чудесни спомени от това уникално преживяване заедно със своя лектор и колеги!