Онлайн индивидуални психологически тренинги

   Онлайн индивидуален психологически тренинг е високо ефективна форма на обучение, при която се съчетава предаването на теоретични знания с практическото придобиване на умения. Основава се на групово-динамичния тренинг, при който ученето преминава през прекия опит на участниците. Този тип обучения се характеризират със значителна практическа работа и физическа динамика. Новите знания са нагледно демонстрирани и проигравани от участниците, което води до тяхното трайно усвояване и придобиване на умения за прилагането им.

   Обучението се провежда чрез разнообразни методи за онагледяване, психологически тестове, методики, ролеви игри, казуси, тренингови техники, дискусии, обратна връзка и др. Участниците активно участват в процеса на обучение и обмен на информация. Те сами достигат до основните изводи водени от психолога, като той им помага да обогатяват наличните знания и умения. Основната цел е да се предизвика интензивно преживяване на личен опит. Тренинговото обучение е съобразено с нивото на всеки участник и надгражда базисните му познания.

   По този начин се избягва основният недостатък на семинарите, лекционните курсове и академичния тип обучения – статичното и пасивно усвояване на големи количества суха теория и материя. Това е скучно, изисква много повече усилия за научаване и има много по-ниска ефективност по отношение на развитието.

 • Оптимално ефективни, удобни и бързи са;
 • практическа реализация;
 • възприемат се добре от участниците;
 • имат индивидуален подход;
 • мотивират и насърчават;
 • двустранна комуникация;
 • възможност за обратна връзка;
 • извежда се познанието от самите участници;
 • персонализират поднасянето на информация, упражнения и задачи;
 • имат личностно развиваща насоченост и предразположеност;
 • дават трайни резултати и ползи;
 • използват множество канали и способи за учене;
 • базират се на практиката и игровата техника;
 • активно участие в процеса и т.н.

   

   В наши дни онлайн индивидуалните психологически тренинги, свързани с различни обучителни или образователни програми процъфтяват и привличат все повече привърженици в цял свят. Статистиките сочат, че милиони хора по света ежегодно преминават през различни форми на онлайн учене – от кратки самостоятелни онлайн курсове до обширни образователни програми.

   Това не е случайно! Онлайн ученето и образованието имат своите сериозни плюсове и редица предимства.

 • Удобство и гъвкавост

   Онлайн курсовете не изискват присъствието ви в учебна зала, нито налагат отсъствието ви от работното място. Това може да е от съществено значение, ако ангажираността ви с работа и други дейности е сериозна, постоянна и неотменна.
Можете да преминавате уроците и етапите в един онлайн тренинг по всяко време (сутрин, обед, вечер или след полунощ). Можете да гледате или четете уроците толкова пъти, колкото е необходимо. Определяте сам вашето лично темпо на учене и преминаване на следващия етап и ниво.

   Освен това, можете да преминавате едно онлайн тренинг обучение отвсякъде – от дома, от работното място, от парка, от плажа, от хотела, от чужбина или от някъде другаде. Разполагате с достъп до учебните материали по всяко време – сега, след месец, след година… Всичко, което е нужно е да имате устройство (настолен компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон) и връзка с интернет.

   Подобно удобство и гъвкавост в ученето и развиването ви дава свобода, която трудно може да се постигне при традиционните форми на обучения, курсове и тренинги. Спестявате време в чакане и път, всичко е по-бързо, удобно и лесно.

   При онлайн индивидуалните психологически тренинги отсъстват редица разходи, които иначе са неизбежни при провеждането на традиционно обучение на живо. Това директно се отразява на таксата на тренинга, която плащате, като обичайно тя е в пъти по-ниска.
   Например: при един онлайн курс няма разходи за наем на зала, на мултимедиен проектор, на флипчарт. Няма разходи за кафе паузи, закуска и обяд. Няма разходи за транспорт и паркинг. Няма разходи за отпечатване на учебни материали и сертификати за участниците. При онлайн обученията отпадат разходите за път, храна и нощувки за участниците и водещия. Отпадат и всякакви други разходи, които могат да се появят в резултат на отсъствие от работа, заради път и участие в обучение.

   Поради това е нормално себестойността на един онлайн курс да е значително по-ниска от себестойността на едно традиционно обучение на живо. А това има значение за цената.

   Bgpsiholog.com предлага около 3 пъти по-ниска цена на своите курсове в сравнение на аналогични курсове, водени от същия професионален и висококвалифициран лектор, но на живо. При това, без никакъв компромис в качеството!

   Няма значение дали сте млад или стар и на какъв етап от кариерата си се намирате – един завършен онлайн курс винаги ще „стои“ добре във вашето CV. Той ще показва на сегашния или на потенциалния ви работодател или сътрудник, че подхождате сериозно към ученето, образованието и развитието си, че сте проактивен човек, който се стреми към придобиването на нови знания и умения.

   Можете да опишете завършените курсове в автобиографията си. Това със сигурност ще ви открои пред останалите кандидати и ще впечатли хората, които вземат решения кого да наемат или повишат.

   Онлайн индивидуалните психологически тренинги са по-удобни и по-евтини форми на обучение в сравнение с традиционните на живо. Те подчертават личната ви заинтересованост от развитие и изграждане на компетентност, както и правят вашето CV по-богато, интересно и впечатляващо.

   

 

   Това са главните предимства, поради които преминаването на един или друг онлайн курс си струва усилието. Разбира се, този тип обучения не са за всеки. Има курсисти, които особено държат на личния контакт с водещия или на взаимодействието с други курсисти. Дори в тези случаи обаче съвременните информационни техологии позволяват полезни интеракции, например чрез видео конферентни връзки (Skype), онлайн тестове, форуми и др.

Какво предлагаме ?

   Учете нещо ново всеки ден. Научете нови неща и затвърдете стари знания. Бъдете по-компетентен, образован и знаещ по избрана от вас тема. Сами избирате кога и колко да учите.

 

   Специално за вас сме подготвили и подбрали много примери от практиката, психологически тестове, упражнения, задачи, предизвикателства, ролеви игри и т.н. Те ще ви помогнат по-ясно, по-лесно и по-бързо да разберете това, което наистина ви трябва и ви е нужно на практика във вашата дейност, ежедневие и битие.

   Съдържанието на тренингите и курсовете стои във вашия профил завинаги, можете да го ползвате по всяко време и от всяко място, като имате достъп до него от компютър, таблет и телефон чрез интернет връзка. Можете и да го изтеглите, за да си го съхранявате и използвате при нужда отново.

Какво точно представляват тренингите на bgpsiholog.com ?

   

    Всеки психологически тренинг се състои от няколко части и етапа, които в своята логическа последователност ще ви помогнат да придобиете знания в избрана от вас тема. Постарали сме се да разгледаме всички важни аспекти и акценти от съответната област и да ги обясним на достъпен и разбираем език с използването на практически примери, упражнения, психологически тестове, методики, техники, задачи, предизвикателства и др.

   Курсът няма да ви направи експерт, но ще ви научи на много повече от това, което до момента сте знаели и можели по темата. Създали сме курсовете така, че да отговорят на най-често поставяните въпроси и да покрият основните детайли по тях.  Не се съветвайте само с Google, а получете професионална информация и теория тук!

 

Тренингите са предназначени за всеки, който:

 • има дори малък интерес към предлаганите от нас теми,
 • иска да обогати и развие знанията и уменията си,
 • проявява желания за социална и професионална реализация,
 • се стреми към личностно и обществено развитие и себепознание,
 • знае, че човек се учи и гради цял живот!

   Веднага след заплащане на таксата ще имате достъп до курса през нашата платформа. Достъпът до него е неограничен и постоянен.

  Много е лесно, бързо и просто. Изберете тренинг и натиснете бутона „Запиши се“. След като заплатите цената на избрания курс, веднага ще имате достъп до него и можете да започвате. 

   В брой на каса на EasyPay, Ekont, Speedy, пощенски превод, по банков път, PayPal, с карта, чрез ePay.bg, на банкомат, Western union, Money gram или др.

Записани клиенти за тренинги и курсове до сега!
0
Оценка 0-5
5/5