Онлайн индивидуален психологически тренинг "Емоционална интелигентност и пластичност - как да бъдем емоционално здрави, свободни и успешни"

 
   Днес сме свидетели на разнообразие от подходи за подпомагане на човешкото развитие с голям диапазон: от бързото постигане на ефективност и богатство в седем стъпки до опита да се преоткриe хармония и себеактуализация в източните практики. Всеки начин работи за различен профил хора, но често са насочени към близки нужди, желания и потребности. Важно е, че сякаш все по-масово се осъзнава ролята на човешкото поведение като основна променлива за качеството, стил и стандарт на живот. Повече от всякога се правят кампании за лична отговорност и ангажираност към собственото ни благополучие, самопознание и осъзнатост.
 
    Имаме ли обаче достатъчно осъзнатост и ангажираност към качеството на своите връзки с другите? Вероятно за повечето хора това е проява на „здрав разум“, но правим ли наистина стъпки, за да разберем как нашият личен стил на свързване влияе на житейския ни път (от работата до интимността), и според някой от най-влиятелните научни изследвания се оказва най-значимата променлива за това, което често наричаме щастие.
 
    Емоционалната ни интелигентност несъмнено е свързана с качеството на нашите взаимоотношения по много начини. Тя е широко понятие, което съдържа: способността ни да разпознаваме и назоваваме емоциите си и тези на другите; умението да управляваме и изразяваме чувствата си по адаптивен и адекватен начин; успехът ни в използването на емоционалната „информация“ за нас и другите в стремежа към наши и споделени цели и т.н. Вярно е, че ранният ни опит определя много от тези умения и нагласи. Вярно е също, че усилията за подобряването им, подпомагат по-доброто ни свързване с нас и с другите днес. Не всеки човек се ражда такъв, но за разлика от IQ, емоционалната интелигентност може да се придобие и подобри с упражнения.
 

                        

    Емоционалната интелигентност е голямото откритие на ХХ век относно разбирането безграничните възможности на човешкия мозък. Освен в умението да придобива и борави със знания, човек трябва да търси разгръщане на своя потенциал и в света на емоциите.
 
    Емоционалната интелигентност е значителен скок в разбирането на човешкото поведение. Това не е мода или поредната панацея за лесен и бърз успех. Това е сериозна дисциплина, която позволява на човек да изследва нови територии от своята природа и същност. Днес интелигентността на човека се измерва не само с IQ, а и с EQ (емоционална интелигентност). Неговият успех и реализация се основават на цялостното му възпитание – интелектуално и емоционално.
 
    Интелектът не е гаранция за успех и постижения в живота.
   Отличните оценки не са гаранция за отлични резултати и взаимоотношения с другите.
 
Новият коефициент за емоционалност включва 5 компонента:

Ще успеем като личности, ако развием следните емоционални качества:

За да стимулираме емоционалната интелигентност в нас и в близките ни, можем да започнем:

Бъдете интелигентни емоционално и емоционални интелигентно!

 
   Предлагаме ви заедно да станем любознателни към тази тема, да използваме опита, знанията и уменията си, за да разберем по-добре как това, което ни се случва, е това, което ние случваме.
 
   Целта на тренинга е да подобри, развие и тренира вашата емоционална интелигентност, включително и комуникационните ви умения, в регулярни и специфични ситуации. Да създаде по-дълбоко разбиране за спецификите на комуникационния процес и комуникационните канали в рамките на взаимоотношения с околните. Ще ви научи да използвате различни техники и подходи за изясняване на неясноти и за попълване на пропуски в информацията. Наборът от инструменти и знания, които тренингът предлага, е изцяло насочен към използването им на практика в реалната среда на динамичното ни ежедневие и съвремие.
 
   Емоционалната интелигентност представлява набор от компетенции, чрез които се демонстрира умението на човек да разпознава поведението и настроението си и да ги управлява според ситуацията. Именно това ще е акцентът в онлайн тренинга.
 
    Човек, който има висока емоционална интелигентност, може да управлява успешно собствените си импулси, комуникира успешно с другите около него, да управлява и ръководи, да решава проблеми и използва хумора, за да тушира напрегнати ситуации или да разведри обстановката и компанията. Тези хора са съпричастни, позитивно настроени и умеят да обучават и убеждават, ако са поставени в условия, в които трябва да се реализират и да разгърнат своя потенциал.
 
 

    Основните теми включват:

 
• Понятието емоционална интелигентност (EQ).
• Същност и структура на емоционалната интелигентност.
• Видове емоции и тяхното разпознаване.
• Значение на емоционалната интелигентност в професионален и личен план.
• Значение на EQ за редуциране на стреса и справяне с кризисни ситуации.
• Емоционална интелигентност и изграждане на устойчиви лични и работни отношения.
• Развитие на умения за управление на собствените чувства.
• Как да контролираме емоциите си и да използваме тяхната енергия.
• Обратната връзка от средата и как да я използваме за задълбочаване на себеосъзнаването.
• Социална компетентност и социални умения.
• Умения за „разчитане“ на чуждите емоции и тяхното разбиране.
• Интуиция.
• Емпатия – съпреживяване и уважение към модела за света на околните.
• Управление на междуличностните отношения.
• Въздействие върху другите и ефективност на взаимодействието.
• Изграждане на доверие и рапорт.
• Адаптивност, успех и емоционална интелигентност.
• Какво повлиява на начина, по който се свързваме през призмата на нашата лична история, минало и опитност.
• Осъзнаване на нашия стил на свързване: силни страни и трудностите, които ни носи.
• Кои аспекти от емоционалната ни интелигентност се променят трудно: разпознаване и опит за нови модели на поведение.
• Съдържания за приемане и цели за развитие – личен план за всеки участник.
• Защо свързването е променлива и на професионалния успех.
• И др.
 

Заплатете и се запишете

Започни тренинга