Общи условия за ползване на сайта bgpsiholog.com

   Моля, прочетете настоящите Общи условия за ползване на сайта преди да го разглеждате и използвате.

   Ползвайки BGpsiholog.com, Вие се съгласявате с Условията за ползване на този сайт, както и с всички приложими закони и регулации. Ще бъдете обвързан от общите условия, независимо от това дали ползването се извършва от Ваше име или от името на друго физическо или юридическо лице. При ползването на сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия.

   Ако не сте съгласни, с което и да било от тези условия, достъпът Ви до този сайт трябва да бъде преустановен от Ваша страна. Материалите в този уебсайт са защитени и са със запазени авторски права. 

                       

                                                Права на потребителя

   След като бъде заплатена сумата за консултация, потребителя трябва да запази час за провеждането й. При закъснение над 15 минути или неявяване, консултацията се счита за използвана.

Потребителят няма право:

  • Да променя или копира материалите.
  • Да използва материалите за търговска цел или да ги предоставя за обществено ползване (търговско или не).
  • Да присвоява, каквито и да било материали от сайта.
  • Да премахва нотациите за авторско право или други от материалите.
  • Да споделя материалите, с който и да било друг потребител или да ги споделя, като ги качва на друг сървър.

   Ако се наруши, което и да било от гореизброените, на потребителя се забранява ползването на материалите, които е изтеглил, и се задължава да ги заличи от компютъра си веднага.

     Отговорност:

   Цялото съдържание на настоящия сайт се предоставя без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество. Собственикът на сайта Геновева Георгиева не гарантира достоверността, точността и пълнотата на съдържанието на същия. Използването на сайта, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на Ваша отговорност и риск.

   При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за каквито и да е било щети (преки и косвени), причинени по какъвто и да е начин, свързани с или произтекли от използването на сайта и на материали, разположени на него, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация.

   Собственикът на сайта зачита правата Ви за пълна конфиденциалност на лични данни, когато използвате сайта и комуникирате с него по електронен път или чрез мобилния му номер. Собственикът на сайта предприема всички необходими мерки за гарантиране на всякаква предоставена от Вас персонална информация.

    Ограничения:

   Собственикът на сайта – Геновева Георгиева, и лицата участващи в поддържането му не носят отговорност, ако потребителят не е прочел и не се е запознал с настоящите общи условия. Не могат да бъдат отговорни по какъвто и да било начин, за каквито и да е щети (включително щети от загуба на данни или печалба), произлизащи от ползването или невъзможността за ползване на материали и информацията от сайта.

    Препратки (хипервръзки):

   Сайтът може да съдържа хипервръзки към други сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тях в настоящия сайт не се наблюдават от Геновева Георгиева и са предоставени единствено за Ваше удобство, което не означава, че собственикът на сайта одобрява съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Собственикът на сайта не контролира и не носи отговорност за тези сайтове и не носи отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Употребата на такива сайтове, препратки, за които има в сайта ни, са изцяло на Ваша отговорност и риск.

   Промяна по сайта, данните и общите условия:

   Собственикът на сайта си запазва правото да актуализира, добавя, променя, премества и изтрива съдържанието или части от него, да коригира евентуални грешки, неточности и пропуски, както и настоящите общи условия по всяко време с и без предизвестие до потребителите и клиентите си.

   Ползвайки този сайт Вие се съгласявате с Условията за ползване. Промени по тези условия могат да се правят по всяко време, без уведомление и предизвестия до потребителите.


Булстат: 203434783 

Фирма: “Твоят онлайн психолог” ЕООД 

МОЛ: Геновева Георгиева

Тел.: 0895061796