Позитивна лична визитка

Напишете своята позитивна визитка!
 
Вашата визитка трябва да съдържа описание на вас самите, което да ви представя пред другите, но през собствените Ви очи, представа и възприятие за себе си.
 
Визуализирайте!
Опитайте се да се представите такива, каквито сте и такива, каквито тепърва искате да бъдете и работите върху това в момента. Много е важно, освен да желаете тази корекция и промяна, вие вече да се възприемате и усещате като такива, а това автоматично да ви зареди с мощната сила на волята и амбицията.
 
Не спирайте да се развивате и усъвършенствате!

Харесва ли ви позитивната визитка, която имате? А бихте ли могли да я направите още по-добра? Как би могло да се осъществи това? С работа и още работа.. Усилия, постоянство и воля! Успех! 