Причини и поводи за психологическо консултиране

Искате ли да се избавите от стреса, напрежението и чувството на обърканост и непълноценност ?

Искате ли да запълните празнотата в себе си и да намерите смисъла в своя живот ?

Искате ли да добиете увереност и самочувствие ?

Искате ли да се избавите от Вашето безсъние и главоболие ?

Искате ли да се сбогувате с Вашите фобии, страхове и паник атаки ?

Искате ли живота Ви да бъде хармоничен, пълноценен и щастлив ?

Искате ли да вървите по пътя на себепознанието и себесвързването – Аз в лична среща с мен самия ?

Искате ли моментално да се отървете от Вашите негативни и депресивни състояния ?

Искате ли да бъдете уважавани, ценени и зачитани ?

Искате ли да обичате и да бъдете обичани ?

Искате ли да бъдете успешни и развити, както професионално, така и личностно ?

Искате ли да бъдете добри родители ?

Искате ли да бъдете здрава, градивна, полезна, дейна и щастлива личност ?

   Ако отговорът Ви е твърдо “ДА”, това означава, че е време за индивидуални психологически консултации. Не губете време, променете и подобрете себе си и своя живот!

Развитието на човек се осъществява чрез взаимодействието „среда-индивид“. Широкият спектър от условия, в които се изгражда личността, влияе върху формирането на нагласите, убежденията, характера, мирогледа и т.н. Родителските стилове на възпитание са съществено, но не единствено условие и критерий. Важен фактор са особеностите на самото дете – както чисто индивидуалните, така и възрастовите, присъщите за децата от определен възрастов период.

С други думи това означава, че всеки човек вече като възрастен има своите вътрешни конфликти породени от това, че е имал родители, които не са били добре подготвени и е преминал през детство, в което мисленето е специфично и протича през различни етапи на развитие. Те съществуват във всяко човешко същество и имат различни проявления: усещане за несигурност, безпокойство, опасения, затруднения във връзките, в семейството, в това да отглежда децата си по по-добър начин, в работата, телесни симптоми, за които няма медицински причини и др.

В днешно време има различни форми, методи и подходи за психологическо консултиране, които предоставят психологическа помощ и подкрепа. Те са добре разпространени и намират все по-голямо приложение, поради факта, че човек все по-ясно разбира, че има проблеми, които са от психологическо естество.

Психологическата помощ е подкрепа, която се изразява в това човек да поговори с един друг, който да го придружи в неговото различие и в проявленията на неговата уникалност. Този друг е специалист, който е психолог и преминал през ясни и утвърдени стандарти на обучение  – университетско образование, лична терапия,  както и дългогодишно обучение в избраното от него психотерапевтично направление.

По време на консултирането човек може да преразгледа своите дълбоки убеждения за себе си и света, ограничаващи вярвания, които пречат да има близост и/или хармонични отношения с другите, вътрешни конфликти, които затрудняват да заявява себе си и нуждите си по учтив, деликатен и адекватен начин. А психологът е специалист, който е обучен да слуша по специфичен начин, именно подпомага разбирането на взаимовръзки между мисли, чувства и действия, по начин позволяващ по-добро саморазбиране, самопознание, преодоляване на житейски трудности, реализиране на цели, разрешаване на проблеми, овладяване на конфликти и прочие.

Ползата от консултирането се проявява в това, че личността започва да се чувства и по-успешна в работата и поставените цели, по-щастлива, и по-желана, и по-удовлетворена като жена/мъж и родител, защото е разбрала, че едва, когато настъпи промяна във вътрешния свят е възможно да настъпи промяна в света, който го заобикаля и в качеството и стандарта му на живот.

Целта на първите консултации е насочена към запознаване със заявеният проблем, оценка за трудностите на клиента и обсъждане възможностите за психотерапевтична помощ. Срещите се записват и заплащат предварително и са с продължителност 60 мин.

 

Връзката между дете и родител започва да се изгражда от самото раждане и точно тя от една страна може да помогне на детето да се оформи и изгради, такова каквото иска или от друга страна да причини в детето отчужденост, враждебност, дори агресия, които да имат различни тежки последици и неприятности в неговия живот. За да расте и да се развива нормално едно дете, има нужда не само да е добре нахранено и облечено, то има голям брой други потребности, като пълноценна връзка с другия и потребността от защитеност, важни за развитието на личността като цяло. Фундаментално, тъй като без привързване, детето няма да може в по следващ етап да постигне отделяне и самостоятелност. Със своето отношение на грижа, топлота, разбиране и приемане, родителите посрещат и удовлетворяват основни нужди и потребности на детето, като потребност от обич, от сигурност, значимост и принадлежност.

 

   Ако детето е изпълнено с доверие, някой ден ще може да се довери на другия и след това ще може да се довери и на себе си. Ако е ползвало подкрепата на родителите ще е възможно да развие своята вътрешна опора и сигурност. Задоволяването на тези потребности се извършват, когато детето общува с близки възрастни и най- вече с майка си и баща си. Изграждането на ценности, норми и принципи се осъществява в хода на общуването между родител и дете, а именно по този начин то ги  възприема и превръща в част от своето съзнание, поведение и светоглед.

 

   Общуването, като форма на оценка и обратна връзка между родител и дете представят мястото на детето в света. Това поставя акцента за начина, по който използваме езика и важността от общуването,  както и значението, което имат в индивидуалното човешко развитие.

 

   Но дори и в добронамереността си някои родители допускат сериозни грешки и пропуски. Всички на пръв поглед дребни разстройвания във връзката „дете-родител” се отразяват върху психиката на детето като оформят модел на мислене и вътрешни конфликти, които ще доведе до това, че всеки човек ще има проблеми, когато стане възрастен.

   Консултациите с психолог са насочени към подпомагане на родителите в проблемите и затрудненията, които изпитват във взаимодействието между тях и детето им, както и разбиране на етапите, през които преминава детето през своето детство, а именно:

  • консултиране в основните поведения на бебето и малкото дете
  • отделяне от родители, тръгване и адаптация в детска градина
  • детето изследовател във възрастта 3-6 години
  • трудности с връстници
  • училищна и социална адаптация
  • тинейджърска възраст

 

   Терапията с деца се осъществява основно през играта, която е изразно средство, както думите при възрастният и начин за представяне на вътрешни конфликти и затруднения.  При юношите терапията наподобява работата при възрастни. Родителят регулярно получава обратна връзка за различни аспекти от работа с детето.

 

   

   Продължавам да се развивам заедно с вас и да разширявам своята дейност, за да бъда още по-полезна за всички, които се нуждаят от психолог в трудни, деликатни и специфични моменти!

   Моята мисия е да помагам на всеки независимо къде се намира и от коя точка на света се свързва с мен.

Пишете или се обадете, за да получите онлайн психологическа помощ и подкрепа!

 

   

Необходима е консултация от психолог, ако имаш някой от изброените състояния:

Паническо разстройство

Паническо разстройство

• Избягваш места и ситуации, които предизвикват у теб страх • Задъхваш се и често ти се вие свят • Изпитваш чувство за нереалност • Получаваш сърцебиене, стягане и болка в областта на гърдите • Изпитваш страх от смъртта, страх да не полудееш, страх да не загубиш контрол

71762628_433334334054651_6883246895037153280_n

Агорафобия

• Изпитваш паника, когато ти се налага да напуснеш дома си • Краката ти омекват на улицата • Получаваш сърцебиене • Задъхваш се и не ти достига въздух • Лошо ти е и имаш позиви за повръщане

Sleep Sounds

mobile app

Спете в собствения си ритъм
агресия

Агресия

• Дразниш се от всяка дреболия • Понякога изпитваш желание да крещиш или да удариш някого • Трудно контролираш гнева, яда и раздразнението си • Изпитваш постоянно напрежение и тревожност • Трудно ти е да приемеш различна от твоята гледна точка и си твърде чувствителен към отношението на другите към теб

безсъние

Безсъние

• Не можеш да заспиш дълго след като си легнал • Нощем се събуждаш често и ти е трудно да заспиш отново • Чувстваш умора или не се чувстваш достатъчно отпочинал • През деня ти се спи и не си в кондиция • Не можеш да се концентрираш над работата и задълженията си • Изпитваш чувство на тревожност и депресивност

тъга-1

Страх от тъмнина

• Когато наближава полунощ, изпитваш неясна тревога и си в очакване на нещо неприятно • Изпитваш страх на улицата, когато започва да се стъмва • Не си лягаш да спиш, без да светнеш нощната лампа • Изпадаш в паника, ако в стаята изведнъж спрат електричеството • Боиш се от тъмните места вкъщи и на улицата

sad-woman-podigravki

Вътрешни конфликти

• Не можеш да решиш проблем в отношенията си • Раздвоен си между желания и задължения • Затрудняваш се при вземането на решения • Изпитваш постоянни колебания и изпадаш в дилеми • Опитваш се да бъдеш твърде толерантен с близките си • Трудно ти е да кажеш твърдо „не” и да заявиш ясен отказ

60293687_2446429608923044_221547465533292544_n

Криза на възрастта

• Чувстваш се самотен / самотна • Струва ти се, че мечтите ти не са се сбъднали и никога да се осъществят • Смяташ, че животът ти е преминал, като пясък, изплъзнал ти се е между пръстите и вече е необратимо загубен • Често имаш апатично настроение • Страдаш от меланхолично или депресивно състояние

Depressed Young Man Leaning On Wall

Депресия

• Загубил си интерес към работа, развлечения, хоби, взаимоотношения и др. • Изпитваш чувство на нереалност и неспокойствие • Можеш да заплачеш лесно и без причина • Чувстваш емоционална пустота и неспособност да се разплачеш и развълнуваш • Изпитваш чувство на вина и срам • Спиш лошо или точно обратното постоянно ти се спи и си винаги сънлив

hipohondria

Хипохондрия

• Изпитваш продължителен страх, че си сериозно болен/болна • Определяш леките телесни симптоми като тежко заболяване и дори неизлечимо • Често ходиш на лекар, често сменяш лекарите или изпитваш страх и колебания в тяхната квалификация и професионализъм • Често оглеждаш тялото си в търсене на туморни образования или евентуални други симптоми и болестни признаци • Смяташ, че имаш симптомите на болестта, за която си прочел

Вербална-агресия-в-отношенията-на-семейството

Семейни конфликти и проблеми

• Къде е онази личност, в която се влюбих? • Защо не можем да се разберем помежду си? • Защо той/тя не ме гледа, както преди? • Какво се случи и какво ще стане занапред в бъдещето ни? • Защо раздразнението, недоверието и агресивността заеха мястото на разбирането, общуването и любовта?

Конфликти и затруднения на работното място

• Твоите колеги не постигат съгласие на работното си място • В колектива съществува дисбаланс при разпределението на работните задачи и задължения • Някои от колегите ти изпитват трудности при екипната работа • В колектива се наблюдава ниска степен на мотивация и успех • Съществува ниска емоционална връзка в колектива

teenager and parents

Криза и проблеми през пубертета и тийнейджърите

• Вашият юноша / девойка има отблъскващо, отчуждено и агресивно поведение • Лош успех в училище и силна внушаемост и манипулативност • Забелязвате, че злоупотребява с алкохол, наркотици или е попаднал в криминална среда • В поведението му се наблюдават нетактичност, фамилиарничене, лошо държание и неуважение

Фобии и страхове

• Избягваш конкретни ситуации, които предизвиква у теб страх, напрежение и тревога • Избягваш определен обект или същество, защото се страхуваш или притесняваш от него • Извършваш определени действия или ритуали, за да се чувстваш спокойно и в безопасност • Изпитваш страх от нещо, съпроводен с интензивна тревожност • Страхуваш се от затворени пространства или от тълпи

novina_2

Професионално ориентиране и развитие

• При кандидатстване за нова работа • Необходима ти е помощ при създаване на професионална автобиография и мотивационно писмо • Психологическа и професионална подготовка при интервю за работа • Как да се представиш в най-добрата си светлина • Объркан си в коя професионална сфера да се насочиш и реализираш • Време е за преквалификация в друго област • Омръзнало ти е от досегашната ти работа • Време е за промяна на работното място • Не изпитваш удовлетворение и удоволствие от работата си • Чувстваш тревожност, напрежение, паника, страх и притеснение • Искаш да си уверен при събеседването

0168477001547124417_715495_292x224

Психологически травми, спомени и проблеми

• Имаш проблеми с функционалността на работа или вкъщи • Страдаш от тежка форма на страх, тревожност или депресия • Не можеш да създаваш близки и удовлетворяващи отношения • Имаш ужасни спомени и кошмари • Избягваш все повече и повече неща, които ти напомнят за преживени травмиращи събития • Постоянно нахлуващи травматични спомени • Натрапчиви мисли • Пасивност • Страх от предстоящото и неизвестното • Притеснения и тревожност от евентуално повторение на негативни ситуации • Липса на активност от страх да не ти се случи нещо лошо отново • Страх от създаване на връзка, за да не бъдеш наранен/а отново и т.н.