Когнитивно упражнение за самооценка

Вземете бял лист и химикалка. Разделете листа на 2 половинки:
 
  • в ляво напишете негативните си страни, качества и слабости, в дясната част опишете всичко положително, градивно и добро, което притежавате като личност в себе си и своя живот.
 
  • След това скъсайте лявата половина и я хвърлете в кошчето за боклук!
 
www.bgpsiholog.com

 

   Дясната половина я запазете и си я препрочитайте и повтаряйте всеки път, когато почувствате нужда, когато имате проблем или затруднение, когато ви предстои труден избор или самооценката ви се занижи, нямате достатъчна увереност в себе си и възможностите си, имате нужда да погалите егото си или пък сте забравили колко специален, уникален и ценен човек сте!

 
 

Дайте си време!

   

    В списъка трябва да има поне 30 описания и в едната, и в другата графа. Колкото по-обстойни и подробни сте, толкова по-ефективно ще бъде упражнението!

   Целта е да помислите и за най-дребните и незначителни на пръв поглед характеристики, на които обикновено не обръщате внимание, но те са част от вас, навиците, поведението и ежедневието ви..

Оценката и мнението на другите

 
   Предизвикайте поне 5 човека от своите близки, които да направят същото упражнение, но свързано с вас. Да опишат това, което обичат и това, което не харесват във вас, начина ви на мислене, поведение и живеене, вашите силни и слаби страни, позитиви и негативи…
 

Проверка!

   След това сравнете всички списъци, които сте получили, включително и вашия собствен. Вижте къде има сходства и разминавания, какво бихте искали да увеличите като степен на проява и да минимизирате като негативност. Тук и сега е време за равносметка и корекция!
 
 

Бъдете осъзнати и открити!

   Колкото по-адекватна, реалистична, градивна и позитивна е вашата самооценка, толкова по-балансирана, хармонична и пълноценна личност ще се чувствате в социалната, личната и работната си среда!