LIFE COACH - житейски треньор и мотиватор за личностно и професионално развитие

Определение за Life Coach:

Професионалист, който ви помага да постигнете своите цели и да промените живота си.

Помощник за сбъдване на мечти – това е коучът.

   Life Coach в буквален превод означава “треньор за живота”. Специалист, който съдейства на хората да открият липсващото звено в развитието си, мотивира ги да се изправят срещу страховете си и им дава сила и мотивация да продължат напред. Житейските амбиции са индивидуални и са свързани с това, което ни кара да се чувстваме спокойни и удовлетворени. Това, което придава смисъл на живота ни.

 

   Лайф коучингът помага на хората да се справят с емоционалния дискомфорт и ги учи как да постигнат целите си, така че да получат удовлетвореност от себе си, начина и качеството си на живот.  Игражда доверие у тях и ги подкрепя в по-нататъшното им развитие.

 

   Всеки преминава през трудни периоди в даден етап от живота си. Коучът помага на хората да преодолеят тези трудности и да направят правилния избор и да намерят адекватно решение за тях самите, според ситуацията, в която се намират. В зависимост от нуждите на клиентите, ги подкрепя както в личен, така и в професионален план. 

 

   Коучингът се основава на вярването, че всеки човек разполага с необходимите ресурси и вътрешен потенциал да постигне целите и мисията си. Затова коучът не дава съвети и готови решения, нито отговори, а помага да намериш своите собствени.

 

„БЪДИ СВОЕТО НАЙ-ДОБРО „АЗ“!

Should-you-become-a-life-coach

   

   Коучингът е процес на обучение или развитие, чрез които дадено лице се подкрепя, докато се постигне конкретна лична цел или професионален резултат, благодарение на подкрепящата връзка между коуч (инструктор, треньор, ментор, мотиватор) и обучаван човек, методите и стила на използваната комуникация. Концепцията за коучинга идва от спорта.

   В зависимост от спецификата, коучингът най-общо се дели на:

 • Индивидуален (life coaching) – занимава се с индивидуалното, личностно развитие на клиентите;
 • Бизнес коучинг – занимава се с развитието на екипи, организации и фирми;
 • Екзекютив коучинг (executive coaching) – за собственици на бизнеси, предприемачи и висши мениджъри.

 

   Коучинг професионалистите ви помагат да излезете от вътрешния си свят, да разширите кръгозора си и и да започнете да предприемате действия в областите на живота си, които искате да промените. Те играят ролята на мотиватор, стратег, консултант и дори психолог. Целта им е да ви помогнат да постигнете целта си по възможно най-ефикасен, ползотворен и възнаграждаващ за вас начин.

 

   Мотиватор: Вашият Коуч е източник на мотивация, креативност, вдъхновение и иновативност. Той ви дава тласък и кураж, които са ви необходими, за да развиете и разгърнете пълния си потенциал. Гледайте на вашия коуч като на личен треньор за стремежите и целите на живота си. Той ще бъде с вас на всяка крачка от пътя, като ви помага да намерите начини да продължите смело и упорито напред и да бъдете ентусиазирани и мотивирани да постигнете живота, за който копнеете и бленувате.

 

   Стратег: Вашият коуч има необходимото образование, квалификация, професионален опит, знания и умения, за да ви помогне да изчистите и локализирате стратегията си за промяна по възможно най-бързия, ефективен и успешен начин.

 

   Консултант: Откривайки вашите силни страни и такива, които се нуждаят от промяна и корекция, вашият коуч ви насърчава по пътя към личностно ви развитие и самоусъвършенстване, както и преодоляване на житейски кризи и периоди. Той ви държи отговорен за вашите действия и поведение, като ви напътства и коригира.

 

Какво Life Coach прави всъщност:
 • Помага ви да идентифицирате и конкретизирате вашите цели;
 • Помага ви да ги постигнете възможно най-бързо и лесно;
 • Съветва ви по пътя на трансформацията и ви помага да преодолеете трудностите и пречките;
 • Зарежда ви с мотивация и хъс да преследвате мечтите си;
 • Учи ви как да взимате правилните за вас решения и избори, както и да предприемате съответните действия и др.

         КОУЧИНГЪТ:

 

– се фокусира повече върху настоящето и бъдещето;

– развива и повишава потенциала на клиента;

– е насочен към намирането на решения и отговори “тук и сега“;

– твори бъдещето;

– се стреми да донесе повече сила, контрол и радост в живота на клиента;

– има ясни стратегии, точни цели и конкретен план;

– пита „Какво следва?“

– се фокусира върху това, което е практически възможно.

 

Фокус върху настоящето и бъдещето

   Обръщането към миналото е полезно от гледна точка на това, което учим от него и разбирането, което получаваме за себе си. Коучингът се концентрира върху това къде е клиентът сега и какво е склонен да направи, за да стигне там, където иска да бъде в даден бъдещ момент. Фокусът е върху това, на което можем да влияем и променим, по-малко на миналото. В коучинг сесията се поставя ударение на настоящето и бъдещето, и опциите, предизвикателствата и възможностите, които са там.

 

 

Ориентираност към действие

   Много хора имат интелектуално разбиране за нещата в живота им. Но действието е това, което прави промяната реализирана практически. Именно активността отличава коучинга от другите подходи. Ако ти си тук, а целта ти е там на хоризонта, за да стигнеш, трябва да правиш крачки към нея, защото „креативността в живота, както и в изкуството се основава на много на брой малки стъпки и малко на брой големи скока.“

 

My brain – my story

 

Какво НЕ прави Life Coach

   Не дава съвети и готови шаблонни решения, не ви казва какво да правите и какво не. Той се опитва да ви помогне да удовлетворявате своите потребности, да намерите това, което ви е необходимо и да разкриете собствените си отговори и истина чрез дискусии, предложения, въпроси, мозъчна атака, анализ, размисъл, психологически подходи, методи, техники и т.н.

 

Кой наема Life Coach?
 • Всеки професионалист

   Най-използваната формула на Life Coaching е от успешни собственици на бизнес, главни изпълнителни директори и мениджъри, които се нуждаят от допълнителен поглед върху нещата и това им помага лесно да определят конкретни цели и да планират следващото ниво на производителност, ефективност и успех.

   Executive coaching има за цел развитие на ценните и влиятелни висши мениджъри, собственици, предприемачи и служители, разкриване на потенциала им, като по този начин, поради каскадния ефект на промяната, тя обхваща цели отдели и организации и се отразява на обществото като цяло.    

   Представлява индивидуална работа с важните и значими за организацията водещи фигури. В това партньорство клиент и коуч определят сферите на работа, целите, към които се стремят и се проследяват постигнатите резултати, за да могат обучаваните да са максимално ефективни и полезни за организацията и обществото, да са пълноценни и удовлетворени от работата и живота си.

   Коучингът за собственици на бизнеси и висш мениджмънт се фокусира върху развитие и разгръщане на потенциала на човека да води, мотивира и влияе върху хората. Вместо да се занимава с решаване на тактически задачи и ситуации или придобиване на основни умения, обучението предимно цели развитие на стратегическото мислене.

   Това е особено полезно за организациите, защото подобни хора обикновено имат изключително голямо въздействие върху мисията и визията на цялата структура, изграждането на корпоративна култура и върху останалите членове на организацията. С разгръщане на потенциала на един човек, цялата фирма може да стане по-ефективна и успешна поради „каскадния ефект“ на промяната.

 

 • Всяка личност

   Много хора използат  life couching услуги, за да планират и личния си живот. Всеки има персонални цели, които иска да постигне, но повечето хора просто се нуждаят от тласък, който идва с мъдростта и насърчаването на треньор.

 

   По принцип хората, които наемат Life Coach са хора, които искат:

 • Да постигнат целите си и да бъдат успешни;
 • Да се реализират като личности и професионалисти;
 • Да намерят своето лично щастие, удовлетворение и духовност;
 • Да намерят целта и смисъла на живота си;
 • Да вършат това, което обичат и ги зарежда с положителна енергия;
 • Да повишат своята увереност, самочувствие и позитивна самооценка;
 • Да открият и задържат любовта;
 • Да подобрят взаимоотношенията си и социалните си контакти;
 • Да имат богат приятелски кръг;
 • Професионално ориентиране и развитие;
 • Поемане по пътя на себепознанието;
 • Повишаване на личната осъзнатост, устойчивост, баланс и управление на промяната;
 • Подобряване на отношенията с партньора и хармонизиране на семейния живот;
 • Насоки и препоръки за отглеждането и възпитанието на деца;
 • Преодоляване на лични и обществени кризисни ситуации и периоди;
 • Еко coaching –  как да живеете по-екологично, природосъобразно, здравословно и т.н.

 

   

   Лайф коучингът е процес, който помага да тръгнеш от там, където си в момента в живота си и да стигнеш там, където искаш да бъдеш. Хората, които наемат лайф коуч са хора, които искат повече в живота си и търсят промяна, искат да имат и да бъдат или да правят това, което не могат, нямат или не са до настоящия момент.

   Коучингът предлага практични стъпки и ефективна промяна в настоящото и бъдещо поведение на клиента. Спомага да се открият нови възможности, да се поставят нови цели и личността да постигне максималното в живота.

 

 

   Индивидуален и екипен резултатно-ориентиран коучинг всъщност представлява разговор между клиент и „треньор”.  Много хора го сравняват с  разговор с близък приятел, който първо  изслушва, а  после  задава проницателни въпроси, които помагат за отключването на ситуации, мисли и предизвикателства – неща, които да провокират развитието на клиента. Разликата е, че вероятността приятелят да даде пристрастен и необективен съвет е голяма, докато личният Life Coach  е напълно независим, безпристрастен и неосъждащ при преценката  и напътствията си.

 

   Хората  са наясно, че за да бъдат най-добрите спортисти, които те могат да станат, им е необходим треньор, който да им партнира, да ги мотивира и да разгърне потенциала им за по-високи постижения. Life Coach-ът също е треньор, само че при него фокусът  на „тренировките” е върху вашите добродетели, умения и постижения в живота. Казано накратко:

 

Ако искате по-добри спортни резултати, вземете си спортен треньор, а ако искате по-добър живот, намерете си Life Coach.

 

   Клиентите са творчески, изобретателни и цялостно завършени личности, което означава, че отговорите на техните житейски предизвикателства са в тях самите. Ролята на Life Coach е да помогне тези отговори да излезнат навън, а след това да ги оформи в план, концепция и стратегия, които ще доведат до цялостно подобряване и трансформация на живота. Треньорът не осигурява всички отговори на въпросите, които имате. Мнението, което наистина е от значение, е вашето собствено на базата на емпиричния опит, който сте придобил до момента и бъдещето, което си начертаете и визуализирате да имате.

 

   Треньорът и клиентът могат да изградят форма на партньорство, в което  съвместно да намират решения и възможности за справянето с предизвикателствата, пред които е изправен. Това изключва  погрешното схващане, че Life Coach е човек, който ви казва какво да правите с живота си, като намесващ се назидателен и контролиращ родител, приятел или служебен ръководител. 

 

   Коучът навлиза в личния живот на своя клиент и му помага да направи ревизия на своите умения за живота, да установи баланс между своя личен, професионален, социален и семеен живот, както и да открие своето призвание и да преследва ефективно своите цели и мечти.

 

   Life Coaching разглежда настоящето и бъдещето, като рядко се връща към минали проблеми или обстоятелства, освен ако клиентът не чувства, че това би спомогнало за личния му прогрес. В този смисъл Life Coaching  е подходящ за хора, които смятат, че се нуждаят от мотивация, доверие и подкрепа,  за да насочат живота си напред, в по-приятна, процъфтяваща и атрактивна посока.

  

coaching / training

   Интересът на вашия треньор е концентриран единствено върху вас и благосъстоянието, към което се стремите.  Той не налага своите собствени чувства, мисли и мнения в отношенията си с вас. Life Coaching e за хора, които искат да поемат отговорността за собствения си живот и да се сдобият с партньор, който ще ги подкрепя в техните стъпки към живота, който те желаят. Life Coaching е прекрасен начин за изграждане на трайни положителни промени в живота.

 

   Коучът  е високо квалифициран в задаването на въпроси и правенето на отметки, които да ви помогнат да мислите по различен начин за нещата, да ви покаже различни гледни точки и мнения, да предизвика начина ви на разсъждение и да спомогне за придвижването ви напред към целите ви. Хората сравнително бързо установяват нещата, които ги теглят назад в развитието им, като след това е много по-лесно да създадат план за справяне с тези проблеми и да продължат напред без досегашното бреме и товар, който са носили със себе си.

 

   Life Coaching сесията е безопасно, сигурно и комфортно място, на което можете да говорите за абсолютно всичко без риск да бъдете съден, критикуван, нападан или оценяван. Гарантира се пълна конфиденциалност и висока професионална етика! Коучът се придържа към високи морални и професионални стандарти и безупречно качество на работната си дейност.

 

   Две са предпоставките за успешен коучинг – искреност и желание за промяна. Успехът на коучинга зависи от готовността на клиента да поема рискове и да опитва нови подходи за постигане на целите си. Изграждат се взаимоотношения основани на доверие и уважение, които благоприятстват за дълбочина на споделянето, слушането и активната комуникация.

   Ролята на коуча не е да наказва или награждава клиента, а да е там, за да му даде обратна връзка и да го предизвика; да работи с него по отношение на онези навици и убеждения, които не му служат и са неефективни, както и да тържествува с него при всяка стъпка напред и наличие на прогрес. Той използва инструменти и процеси, за да помогне на клиентите да генерират собствени решения, да отговарят за проследяването и изпълнението им и последствията, до които водят.

 

   Тези треньори прилагат менторство (наглеждане и супервизия), оценка на ценностите и поведението, поставянето на цели на личността, както и следят за общия баланс и хармония в живота. Те обикновено могат да специализират в една или няколко различни области – кариера, финанси, здраве, семейство, бизнес, социални дейности и прочие. Повечето лайф-тренери се посвещават в това да помагат на хора и организации да определят и постигнат своите цели за мечтан живот. Те помагат на клиентите си да разберат какво искат в бъдеще, защо го искат и как ще го постигнат.

 

   Човешкото познание, опит и научни изследвания ни доказват, че личността представлява сбор от средата, в която живее, обстоятелствата и преживяванията в живота му, както и от наследствеността и гените. Коучингът се стреми да обхване всички тези фактори и да ги насочи към важността клиентът да приеме напълно самия себе си и, заедно с това да извърши промените, които са необходими, както и да събуди желанието му да премине през трудностите и болката от промяната на стила и нивото си на живот.

 

     Коучът не дава съвети и рецепти, а работи с презумпцията, че експертът по отношение на твоя живот си ТИ. Коучът е професионален посредник в разговора ти с най-съкровеното ти АЗ. Коучът има въпросите, а ти имаш отговорите – за да намериш твоя път, твоята истина и твоето щастие.

 

Заедно с личния си life coach следвате тези стъпки:

 

   Стъпка 1. Правите разбор на елементите, които ви създават като личност:

– ангажименти, задачи, отговорности, стремежи и цели;

– външен вид;

– благоразположение на духа;

– здравословно състояние;

– кариерна и личностна реализация;

– професионални, социални и лични контакти;

– общуване на всички нива – семейство, приятели, роднини, колеги, съседи, дори непознати;

– прекарване на свободното време – забавления, интереси, любими занимания, хоби, спорт;

– други.

 

   Стъпка 2. Решавате какъв искате да бъдете във всяка една сфера от живота, подготвяте стратегия и план за осъществяване на целеположеното.

 

   Стъпка 3. Реализирате промяната! Ще откриете  най-силните ви качества, ще ги опаковате подходящо и ще  представите ПРЕД ВАС и ПРЕД СВЕТА една подобрена ВАША ВЕРСИЯ!

 

4-те основи на методологията на Coaching:

 

 • Фокусирани решения

   Пренасочва клиента към желаните бъдещи резултати, вместо да се концентрира върху минали преживявания или причини за неудовлетворение.

 • Подход

   Подчертава природата и потенциала на клиента, виждайки как позитивната промяна може да се вмести в по-голяма картина и перспектива.

 • Клиент

   Позволява ви да се доверите на вътрешните си ресурси и умения, като спазвате дневния им ред и бъдещите им резултати.

 • Действия

   Проследява трансформационната промяна чрез специфични стъпки, които водят до фундаментални промени в отношението, поведението и създаването на привички и навици.

От колко „тренировки" се нуждаете?

  

   Всеки човек е уникален и личният опит при ползването на Life Coaching различава всеки клиент значително.  При повечето хора се налага реализирането на 6 – 8 сесии, които се провеждат ежеседмично, на  всеки две седмици или ежемесечно в зависимост от желанието и възможностите на клиента. Много от тях се наслаждават на качеството на живот, което постигат с помощта на Life Coaching и избират да продължат с посещенията при треньора си. Други откриват, че са направили достатъчно промени и са щастливи да продължат сами.

 

       Редовните Life Coaching занимания  помагат да останем фокусирани върху нашето благоденствие и върху достигането на по-големи лични постижения, затова е хубаво Life Coaching  да заеме своето постоянно място в живота ви като например физическите тренировки и спорта. Това ще означава, че личното ви щастие и развитие наистина са от значение за вас!

 

Искате ли...
 1. Да се потопите в света на психологията…
 2. Да се запознаете с различни мотивационни техники и подходи…
 3. Нова посока на Вашето личностно и професионално развитие, себепознание, самоусъвършенстване, удовлетворение и щастие!

                               Ако отговорът ви е „ДА“ тогава си подарете лукса  да имате свой личен и индивидуален life coach!

 

Коучингът е изкуството да рисуваш заедно с клиента си картините от неговата галерия „Успех“.
Тренинг за по-добър, качествен, пълноценен, градивен, креативен, хармоничен и щастлив живот!
САМИ ВЪРВИМ ПО-БЪРЗО, НО ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА СТИГНЕМ ПО-ДАЛЕЧ!

Споделете най-успешния метод за личностно развитие LIFE COACHING с приятелите си!