ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ

Не е задължително да си професионален психолог, за да забележиш, че детето изпитва трудности и се нуждае от помощ и подкрепа – за това е необходимо само чувствителност, грижа и любов. Понякога, обаче, е нужно да потърсиш съдействие преди проблемите и затрудненията да са станали твърде големи. Така ще се спестят допълнителната болка и страдание за всички.

 

   Не е задължително проблемите и затрудненията да бъдат твърде осезаеми, може би просто искате насоки и съдействие в отглеждането, възпитанието и развитието на Вашето дете от специалист, който ще Ви служи в тази насока.

Психологически консултации за деца

 

   Често отнема доста време за един родител да си признае, че нужда от подкрепа и насока, за да потърси психологическо консултиране. Ние разбираме това. И сме насреща. Едни от най-честите теми за консултиране на деца са:

 

– Агресивни прояви, кавги, грубост;

– Липса на уважение и респект;

– Трудности в общуването и адаптирането;

– Непълноценна комуникация с детето;

– Кризисни ситуации в семейството – развод, загуба, конфликти и др.

– Затруднения при отглеждането и възпитанието;

– Липса на интереси, занимания, мотивация и цели;

– Несамостоятелност и липса на инициативност;

– Ниско самочувствие и неувереност;

– Стеснителност, плахост, страхове, притеснения, колебания и тревожност;

– Проблеми в общуването с другите деца, ревност към брат, сестра или родител;

– Егоизъм, инат и невъзможност за приемане на отказ;

– Затруднения в концентрация, внимание и фокусиране;

– Нездравословен начин на живот, спорт и наднормено тегло;

– Психосоматични проблеми (нарушения в храненето и съня, главоболие, алергии, задушаване и т.н.)

– Проблеми в адаптацията към детската градина, училище, друга социална среда, обкръжение и др.

 

 Процеса на консултиране минава през няколко етапа

– Първата консултация обикновено е само с родителите. Изяснява се историята на проблема, какви решения и алтернативи са се търсили, как всеки един от семейството възприема и преценява проблема и т.н.

 

– Договаряне на модела на работа – индивидуални консултации за детето, съвместна работа с детето и родителите или други гъвкави варианти и алтернативи. Договоря се с детето спазването на принципа на конфиденциалност, като се предупреждава, че запазването на тайната завършва там, където детето може да нанесе реална вреда на себе си или на околните.

 

 Методите на работа на детския психолог се отличават от тези за работа с възрастни клиенти. Консултативният процес изглежда като:

 

– Игри, които позволяват на детето да реагира на „непозволените” чувства по приемлив начин;

 

– Рисуване на плашещи образи и ситуации (при работа с детски страхове и притеснения), моделиране, апликиране и др.;

 

– Съчиняване на истории, метафорично описващи проблема на детето, след което заедно с психолога се анализират и измислят нови варианти за изход от ситуацията.

 

– Драматизации и други методи, основаващи се на богатото въображение на децата;

 

– Разговори и други психологически методи, техники и похвати.

 

 С помощта на психолога децата и родителите ще могат:

 

– да преодолеят кризите във взаимоотношения и растежа на детето;

– да имат здрава, пълноценна и хармонична връзка помежду си;

– да имат балансирано, сплотено и единно семейство, което да бъде изпълнено с любов, нежност, разбиране и уважение;

– да усвоят нов модел на мислене и поведение;

– да развият умения и знания да се справят в трудни ситуации в отглеждането и възпитанието на детето;

– да получат обратна връзка относно начина и метода им на отглеждане, възпитаване и развитие на детето;

– да опознаят по-дълбоко детето си – неговите мотиви, страхове, притеснения, индивидуалност, потенциални възможности, скрити ресурси за справяне, желания, стремежи, мечти и др.

 

   Отглеждането и възпитаването на дете е дълъг и много труден път, който бива съпровождан с много предизвикателства, препятствия, затруднения и проблеми, с които не е нужно да се справяте и преодолявате сами. Не поемайте повече товар и стрес, които да Ви повлияят неблагоприятно, да Ви изнервят и напрегнат. Позволете на специалисти да Ви съдействат и да направят Вашата задача по-лесна, по-приятна и по-продуктивна. Насладете се максимално на родителството и се радвайте на всеки миг със своето дете!

 

www.bgpsiholog.com